Hotărârea nr. 38/2001

HOTARAREA NR. 38 privind intenția de înfrățire între orașele Sibiu-România și Landshut-Germania
01h38

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU  

 

HOTĂRÂREA NR. 38

privind intenţia de înfrăţire între oraşele Sibiu-România şi Landshut-Germania

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2001,

Analizând referatul nr.20400 /2001, al Serviciului Relaţii Externe, prin care se propune aprobarea de principiu pentru înfrăţirea între oraşele Sibiu şi Landshut,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.”x” din Legea nr.69/1991, În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru înfrăţirea oraşelor Sibiu-România şi Landshut-Germania.    

 

Adoptată în Sibiu, la data de 22.02.2001.

 

PREŞEDINTE
Constantin Rascarache p.SECRETAR
dir.Gabriela Mihăilescu