Hotărârea nr. 37/2001

HOTARAREA NR. 37 privind repartizarea prioritară a unor locuințe din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmează să fie evacuate și pentru cazuri deosebite
01h37

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 37

privind repartizarea prioritară a unor locuinţe din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmează să fie evacuate şi pentru cazuri deosebite

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2001,

Analizând referatul nr.18402/2001, prezentat de Comisia socială prin care se solicită repartizarea de locuinţe din fondul locativ de stat persoanelor care au fost sau urmează să fie evacuate din locuinţele pe care le-au deţinut în calitate de chiriaşi şi pentru cazuri deosebite

În conformitate cu prevederile art.20 , lit.“g” din Legea nr.69/1991, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/1999, art.16 şi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.195/2000 ,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată , privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se acordă prioritar locuinţe din fondul locativ de stat unor familii care sunt sau urmează să fie evacuate din locuinţele pe care le deţin în calitate de chiriaşi şi pentru cazuri deosebite

  • pentru familia OŞORHEAN GEORGETA, se repartizează locuinţa situată în str. Decebal nr. 5, compusă dintr-o cameră şi dependinţe la demisol.

  • pentru familia BIRŢ TEODOR, se repartizează locuinţa din Sibiu, str. Iezer nr. 13 bl. 55 ap. 22 compus din 3 camere şi dependinţe.

  • pentru familia BODI OCTAVIAN, se repartizează locuinţa situată în str. Berzelor nr. 29, compusă din 2 camere şi dependinţe. -

  • pentru d-ra DAVID ROXANA, se repartizează o cameră situată în Bulevardul Victoriei nr. 17.

  • pentru familia FURIŞ ELENA, se repartizează locuinţa situată în str. Turnului nr. 14, compusă din cameră, bucătărie şi pivniţă.

  • pentru d-ra HAŞIU MARIA se repartizează locuinţa situată în str. 9 Mai nr. 53 compusă din cameră şi dependinţe.

  • pentru familia TINCA COSTEL, se repartizează locuinţa situată în Sibiu, str. Faurului nr. 18, compusă din cameră şi bucătărie.

  • pentru familia MACHEDONSCHI ALEXANDRU, se repartizează locuinţa situată în str. Turnului nr. 24, compusă din 2 camere şi dependinţe.

Art.2 Primarul Municipiului Sibiu şi SC Urbana SA vor asigura executarea prezentei hotărâri.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 22.02.2001

 

PREŞEDINTE
Constantin Rascarache p.SECRETAR
dir.Gabriela Mihăilescu