Hotărârea nr. 36/2001

HOTARAREA NR. 36 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.202/1998, referitoare la repartizarea cu caracter temporar a locuinței din Sibiu, str. Avram Iancu nr. 23, fam. Coman Gheorghe
01h36

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 36

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.202/1998, referitoare la repartizarea cu caracter temporar a locuinţei din Sibiu, str. Avram Iancu nr. 23, fam. Coman Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2001 ,

Analizând referatul nr.18400/2001, prezentat de Comisia socială a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, prin care se propune prelungirea termenului contractului de închiriere a locuinţei din Sibiu, str. Avram Iancu nr. 23, familiei Coman Gheorghe, urmare a incendiului din toamna anului 1998, care i-a distrus în proporţie de 90% locuinţa situată în Sibiu, str. Forjorilor nr. 15,

În conformitate cu prevederile art.20 , alin.(2), lit.“g” din Legea nr.69/1991, ale art.21 din Legea nr.114/1996 şi ale art. 36 din Hotărârea Guvernului României nr. 446/1997,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 republicată , privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se modifică şi se completează Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.202/1998 în sensul prelungirii termenului contractului de închiriere pentru locuinţa din Sibiu, str. Avram Iancu nr. 23, deţinută de familia Coman Gheorghe.

Art.2 Contractul de închiriere se prelungeşte pe perioada 31.12.2000 -31.12.2001, timp în care familia Coman Gheorghe va trebui să-şi reconstruiască locuinţa distrusă.

Art.3 În cazul nerespectării prevederilor art. 2, respectiv dacă familia Coman nu va realiza refacerea locuinţei, contractul de închiriere nu se va mai prelungi.

Art.4 SC Urbana SA va asigura executarea prezentei hotărâri.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 22.02.2001.

 

PREŞEDINTE
Constantin Rascarache p.SECRETAR
dir.Gabriela Mihăilescu