Hotărârea nr. 29/2001

HOTARAREA NR. 29 privind atribuirea fără licitaţie publică a spaţiului nr.12 în suprafaţă de 13 mp. şi a unui teren în suprafaţă de 22 mp. situate în Piaţa Teatrului, Asociaţiei Sibiu “Decembrie 89”
01h29

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 29

privind atribuirea fără licitaţie publică a spaţiului nr.12 în suprafaţă de 13 mp. şi a unui teren în suprafaţă de 22 mp. situate în Piaţa Teatrului, Asociaţiei Sibiu “Decembrie 89”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2001,

Analizând referatul nr.17414 /2001, al Direcţiei Administraţia Pieţelor, prin care se propune atribuirea fără licitaţie publică a spaţiului nr.12 şi a unei suprafeţe de teren de 22 mp. situate în Piaţa Teatrului, Asociaţiei Sibiu “Decembrie 89”,

Văzând avizul Comisiei pentru servicii publice şi comerţ,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.”g” din Legea nr.69/1991, ale Legii nr.42/1990, pentru cinstirea eroilor martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se atribuie fără licitaţie publică, în vederea închirierii, spaţiul nr.12, în suprafaţă de 13 mp. şi terenul de 22 mp. situate în Piaţa Teatrului, Asociaţiei Sibiu “Decembrie 89”.

Art.2. Chiria pentru spaţiul şi terenul prevăzute la art.1 este preţul de strigare stabilit conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.19/1999, redus cu 30%, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.55/2000.

Art.3. La valoarea chiriei calculate conform articolului 2 se adaugă TVA 19%. Valoarea TVA se poate modifica pe parcursul derulării contractului, în funcţie de reglementările legale apărute în această perioadă.

Art.4. Contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de 3 ani.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 22.02.2001.

PREŞEDINTE
Constantin Rascarache p.SECRETAR
dir.Gabriela Mihăilescu