Hotărârea nr. 237/2001

HOTÃRÂREA NR. 237 privind numirea conducatorului Serviciului public Centru - Financiar Crese Sibiu
01h237

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 237

privind numirea conducatorului Serviciului public Centru - Financiar Crese Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr. 124806/23.11.2001 prin care Serviciul Resurse umane propune numirea conducatorului Serviciului public Centru - Financiar Crese Sibiu,

Având În vedere Hotarârea nr. 181/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu si rezultatele concursului organizat În vederea ocuparii postului de sef serviciu la Serviciul public sus - mentionat,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. "i" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art. 1. Se numeste ĂŽn functia de sef al Serviciului public Centru - Financiar Crese Sibiu, d-na Roman Voichita.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola