Hotărârea nr. 219/2001

HOTÃRÂREA NR. 219 privind repartizarea unor locuinte din blocul situat în Sibiu, str. Henri Coanda nr. 12
01h219

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 219

privind repartizarea unor locuinte din blocul situat în Sibiu, str. Henri Coanda nr. 12

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând referatul nr.123657/21.11.2001, prezentat de Comisia sociala prin care se solicita repartizarea unor locuinte din blocul situat în Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, imobil ce apartine domeniului public al municipiului Sibiu,

Având în vedere Hotarârea nr. 164/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996, republicata si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/1999 ,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. " h " si "s" precum si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se repartizeaza un numar de 63 garsoniere din blocul situat în Sibiu, str. Henri Coanda nr. 12, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Serviciul public de Administrare a domeniului public si privat al Municipiului Sibiu va întocmi contractele de închiriere cu beneficiarii, pe baza ordinelor de repartitie eliberate de Directia Patrimoniu - urbanism din cadrul Primariei Municipiului Sibiu.

Art. 3 Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri

 

Adoptată în Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

                                                               L i s t a
persoanelor carora li s-au repartizat locuinte  în blocul
situat în Sibiu str. Henri Coanda nr. 12, apartinând  domeniului public al  Municipiului  Sibiu

 

Nr. crt.

Nume si prenume

Apartament propus pentru  repartizare

Nr.anchetei sociale

0.

1.

2.

3.

1.       

Lalut Ovidiu Marius

301

116183/2001

2.       

Bardasila Florin

302

116181/2001

3.       

Marascu Cornel

303

116187/2001

4.       

Bucurenciu Silviu-Nicolae

304

116192/2001

5.       

Calin Petre

305

115185/2001

6.       

Preda Emilian  Ion

7

114885/2001

7.       

Cobasnean  Nicolae

306

114886/2001

8.       

Vadoiu Radu-Nicolae

308

114883/2001

9.       

Orlatan Ioan-Florin

309

114884/2001

10.   

Cebuc Mariana

104

112677/2001

11.   

Bodi Nicolae

310

116188/2001

12.   

Dan Ilie

8

112696/2001

13.   

Valean Dorinel

105

112699/2001

14.   

Braicu Liviu-Leontin

311

113651/2001

15.   

Belea Mihaela-Cristina

312

112643/2001

16.   

Neag  Rafila

9

25049/2001

17.   

Matei Dacian Rety

10

115712/2001

18.   

Milea Alin Paul

313

106954/2001

19.   

Bartha Maria

11

106955/2001

20.   

Filipescu Marcel

314

106960/2001

21.   

Fârtat Maria-Eufrosina

315

109585/2001

22.   

Nistor Aida

316

109595/2001

23.   

Bogdan Claudiu

317

109597/2001

24.   

Cheroiu Ioana

318

109602/2001

25.   

Suciu Elena

12

109604/2001

26.   

Ilcus Livia-Corina

106

109607/2001

27.   

Ramf Adriana

319

112641/2001

28.   

Bândea Cristina-Olimpia

401

112644/2001

29.   

Pitigoi Ilinca

402

112667/2001

30.   

Molosit Veronica

403

113650/2001

31.   

Târziu Tiberiu

404

112702/2001

32.   

Bulea  Monica

405

109596/2001

33.   

Macrinici Andra –Corina

406

109599/2001

34.   

Drumas Adriana

408

109601/2001

35.   

Ciufudean Alexandru

409

109603/2001

36.   

Toader Liviu-Bujorel

410

109605/2001

37.   

Pamarac Ion

411

109606/2001

38.   

Nedelcu Marinela

412

112641/2001

39.   

Gavrila Daniel

413

112644/2001

40.   

Vâlcu Elena

414

112689/2001

41.   

Sodrânga Filofteia

415

112701/2001

42.   

Rociu Laura Tamara

416

112690/2001

43.   

Voina Marius

108

115767/2001

44.   

Pamarac Marius

417

116122/2001

45.   

Haidamac Liviu

418

116120/2001

46.   

Lazureanu  Ioan

15

116117/2001

47.   

Szoke  Istvan

217

116113/2001

48.   

Racolta  Ciprian-Leontin

218

116110/2001

49.   

Sararu Aurora

109

116109/2001

50.   

Enache  Alina-Rodica

219

116124/2001

51.   

Serbanescu Rodica-Maria

13

116179/2001

52.   

Gavril  Vasile

14

123281/2001

53.   

Marginean  Adrian

110

123283/2001

54.   

Vulcan Ana

111

123284/2001

55.   

Radu Cristina

112

37232/2001

56.   

Popa Ileana

113

123279/2001

57.   

Ramf Nicolae

419

122759/2001

58.   

Purice Ion

114

122412/2001

59.   

Ostas  Nicolae

115

120489/2001

60.   

Scutea Simona

116

103579/2001

61.   

Hrehoriec  Nicolae

117

121742/2001

62.   

Iacob Zinica

118

116125/2001

63.   

Moldovan  Ilarian Andrei

119