Hotărârea nr. 21/2001

HOTARAREA NR. 21 privind validarea mandatului domnului Cosmin Silviu Ionescu în funcția de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu
01h21

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 21

privind validarea mandatului domnului Cosmin Silviu Ionescu ĂŽn funcĂžia de consilier ĂŽn Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 22.02.2001,

Analizând raportul Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind legalitatea mandatului domnului Cosmin Silviu Ionescu În funcÞia de consilier În Consiliul Local al Municipiului Sibiu,

În conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE:

Art.1. Se valideazã mandatul domnului Cosmin Silviu Ionescu, În funcÞia de consilier În Consiliul Local al Municipiului Sibiu, aflat pe locul 10 pe lista candidaÞilor Partidului DemocraÞiei Sociale din România, la alegerile locale din iunie 2000.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 22.02.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache p.SECRETAR
dir.Gabriela MihĂŁilescu