Hotărârea nr. 202/2001

HOTARAREA NR. 202 privind repartizarea unor locuinte din blocul situat în Sibiu, str. Henri Coanda nr. 12 (Se revocă poziția 11 din anexa nr. 1 prin HCL NR. 27/2002)
01h202

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 202

privind repartizarea unor locuinte din blocul situat ĂŽn Sibiu, str. Henri Coanda nr. 12

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.10.2001,

Analizând referatul nr.109584/22.10.2001, prezentat de Comisia sociala prin care se solicita repartizarea unor locuinte din blocul situat În Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, imobil ce apartine domeniului public al municipiului Sibiu,

Având În vedere Hotarârea nr. 164/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

În conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 40/1999

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. " h ", ale art. 125 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se repartizeaza un numar de 24 garsoniere si 3 apartamente din blocul situat În Sibiu, str. Henri Coanda nr. 12, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Serviciul public de Administrare a domeniului public si privat al Municipiului Sibiu va ĂŽntocmi contractele de ĂŽnchiriere cu beneficiarii, pe baza ordinelor de repartitie eliberate de Directia Patrimoniu - urbanism din cadrul Primariei Municipiului Sibiu.

Art.3. - Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1

L i s t a
persoanelor cãrora li s-au repartizat locuinÞe În blocul situat În str. Henri Coandã nr. 1, aparÞinând domeniului public al Municipiului Sibiu

 

Nr. crt.

Nume Âşi prenume

Apartament propus pentru repartizare

Nr. anchetei sociale

1

Demeter Koloman

Ap. 1

97421/2001

2

Tokaci Iosif Marinel

Ap. 2

102002/2001

3

Condrea Elena

Ap. 3

105375/2001

4

Dogariu CĂŁtĂŁlina

Ap.4

91202/2001

5

Popescu Bogdan

Ap.5

AnchetĂŁ soc.efectuatĂŁ de Comisia socialĂŁ

6

TucĂŁ Maria

Ap. 101

87512/2001

7

CrĂŁciun Dorina

Ap. 102

87514/2001

8

Lotrean Constantin

Ap. 103

87514/2001

9

Ilisei CodruĂža Maria

Ap. 107

87518/2001

10

BĂŁdilĂŁ Adrian-ÂŞtefan

Ap. 201

105353/2001

11

Damian Ilie

Ap. 202

105356/2001

12

FĂŽntĂŽnaru Gabriela

Ap. 203

107098/2001

13

Pavel C-tin Dorel

Ap. 204

107099/2001

14

Þiricu Nicolae

Ap. 205

106082/2001

15

HĂŁisan Viorel

Ap. 206

106085/2001

16

Raicu Ioan

Ap. 207

106956/2001

17

LĂŁzĂŁrescu Mihai

Ap. 208

106084/2001

18

Kovacs Maria-Marinela

Ap. 209

107199/2001

19

Banea Camelia

Ap. 210

31637/2001

20

DobruÂşanu Leonid

Ap. 211

107096/2001

21

Mihu Constantin

Ap. 212

107093/2001

22

Florea Gheorghe

Ap. 213

107094/2001

23

Popescu DragoÂş

Ap. 214

AnchetĂŁ efectuatĂŁ de Comisia socialĂŁ

24

OniĂž Cornel

Ap. 215

AnchetĂŁ efectuatĂŁ de Comisia socialĂŁ

25

Muntean Iuliana

Ap. 307

EvacuaĂži din PiaĂža MicĂŁ nr. 16

26

RoÂşu Aurel

Ap. 6

109070/2001

27

Birta Marius-Adrian

Ap. 216

109071/2001

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola