Hotărârea nr. 2/2001

HOTARAREA NR. 2 privind validarea mandatului domnului Popa Gheorghe Ioan în funcția de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.
01h2

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 2
privind validarea mandatului domnului Popa Gheorghe Ioan ĂŽn funcĂžia de consilier ĂŽn Consiliul Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 25.01.2001,

Analizând raportul Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind legalitatea mandatului domnului Popa Gheorghe Ioan În funcÞia de consilier În Consiliul Local al Municipiului Sibiu,

În conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE:

 

Art.1. Se valideazã mandatul domnului Popa Gheorghe Ioan, În funcÞia de consiler În Consiliul Local al Municipiului Sibiu, aflat pe locul 8 pe lista candidaÞilor Partidului DemocraÞiei Sociale din România, la alegerile locale din iunie 2000.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 25.01.2001

 

 

PREÂŞEDINTE,
Ioan Cornel Langa

p.SECRETAR,
dir.Gabriela MihĂŁilescu