Hotărârea nr. 198/2001

HOTARAREA NR. 198 privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Sibiu domnului Jean - Pierre Andre Kallenbach
01h198

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 198

privind acordarea titlului de " Cetatean de Onoare al Municipiului Sibiu " domnului Jean - Pierre Andre Kallenbach

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.10.2001

Analizând referatul nr. 109594/2001 Întocmit de Comisia pentru acordarea titlului de " Cetatean de onoare al municipiului Sibiu",

În temeiul prevederilor art.38 alin. 2 lit. v si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se acorda titlul de " Cetatean de Onoare al Municipiului Sibiu " domnului Jean - Pierre Andre Kallenbach.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola