Hotărârea nr. 19/2001

HOTÃRÂREA NR. 19 privind validarea mandatului doamnei Aurelia Teșu în funcția de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu
01h19

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 19

privind validarea mandatului doamnei Aurelia TeÂşu ĂŽn funcĂžia de consilier ĂŽn Consiliul Local al Municipiului Sibiu    

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 22.02.2001,

Analizând raportul Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind legalitatea mandatului doamnei Aurelia Teºu În funcÞia de consilier În Consiliul Local al Municipiului Sibiu,

În conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE:

Art.1. Se valideazã mandatul doamnei Aurelia Teºu, În funcÞia de consilier În Consiliul Local al Municipiului Sibiu, aflatã pe locul 9 pe lista candidaÞilor Partidului DemocraÞiei Sociale din România, la alegerile locale din iunie 2000.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 22.02.2001

PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache p.SECRETAR
dir.Gabriela MihĂŁilescu