Hotărârea nr. 180/2001

HOTARAREA NR. 180 privind aprobarea înlesnirilor la plata majorarilor de întârziere pentru contribuabilii proprietari de garaje construite pe domeniul public.
01h180

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 180

privind aprobarea Înlesnirilor la plata majorarilor de Întârziere pentru contribuabilii proprietari de garaje construite pe domeniul public

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.10.2001,

Analizând raportul nr. 107835/17.10.2001 prin care Directia Economica propune aprobarea Înlesinirilor la plata majorarilor de Întârziere pentru contribuabilii proprietari de garaje construite pe domeniul public,

Având În vedere Hotarârea nr. 138/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale , buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art.1, 2 si 9 din H.G nr. 713/1999, În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba scutirea la plata majorarilor de Întârziere, calculate pentru neplata În termen a taxei de ocupare a domeniului public, pentru proprietarii de constructii provizorii ( garaje, copertine ) amplasate pe domeniul public al Municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

ANEXA nr.1 la Hotãrârea Consiliului Local nr.180/2001

TABEL
cuprinzand contribuabilii scutiti de plata majorarilor de intarziere la taxa de ocupare a domeniului public cu constructii provizorii (garaje, copertine)

 

Nr. Crt.

NUME ÂŞI PRENUME

ADRESA

Suma achitatĂŁ

MajorĂŁri

1

Coris Ioan

Intr.Siretului 6/14

2821680

1124961

2

Solomon Ioan

Petru Maior 46

3292880

203280

3

RaĂžiu Mihai

MaramureÂşului 17/14

1758250

1329740

4

Mirea Gheorghe

Alba Iulia 67 bl.5/25

2136600

834531

5

Blaga Parfilia

Sos. Alba Iulia 67/3

2534160

2234218

6

Paculea Victoria

Sos. Alba Iulia 67/15

2534160

1068066

7

Bunea Anica

C. Nottara bl.75/34

1689440

521910

8

Danesa Dumitru

Muncel 5/49

3103348

839010

9

Faloba Dionisie

Alba Iulia 67/15

2842992

590782

10

Rotarescu Nicolae

Lunga bl.7/12

2699160

311658

11

Craciun Ovidiu

Alba Iulia 55/39

3040992

3700364

12

Radu Eugen

Semaforului 11/18

3502434

3947258

13

Gherasim Teodor

Muncel 3/6

2990880

302441

14

Mohora Nicolae

Intr.Siretului 6/38

2727624

3863660

15

Branzoiu Octavian

MaramureÂşului 17/19

1758250

2149608

16

Nilasteanu Aurel

Semaforului 11/31

2981992

870017

17

Cazacu Gheorghe

Muncel 5/31

2821680

4295440

18

Slatineanu Mihai

Alba Iulia 65 bl.13/1

2534160

453196

19

Popa Marioara

Siretului 8/8

2678251

1693904

20

Gheorghiu Gheorghe

Muncel 3/11

2858790

976265

21

Visan Carmen

Gladiolelor 2/27

1634440

669827

22

Gancea Vasile

Alba Iulia 67 bl.15/21

2534160

589174

23

Mitea Elena

Alba Iulia 77 bl. 21/11

2347766

496006

24

Dragota Pavel

Siretului 8/6

5643360

1845261

25

Tarmu C-tin

MaramureÂşului 17/3

1758250

1747554

26

Asan Ion

Alba Iulia 55 bl.7/33

2941992

3600777

27

Dragomir Ilie

Stefan cel Mare 13/25

2783458

1679218

28

Barna Marius

Lunga bl.59/85

1797884

2212589

29

Garcea Aaron

V.Aaron - Muncel 5/56

2586540

299381

30

Duranu Gheorghe

Muncel 3/22

2806812

242757

31

Nicula Vasile

Muncel 3/15

2818368

3359231

32

Lepadat Dan

Alba Iulia 55

2288216

2728213

33

Radoi Ioan

Rusciorului 44 bl. 9/3

2204160

843538

34

Negoescu Dorin

Muncel 5/54

2832076

1306789

35

Anghelina Lucian

Alba Iulia 51/19

2451660

826025

36

Fatache Gabi

Maramuresului bl.17A/12

1758250

1870264

37

Bardas Alexandru

Muncel bl.3/28

2539512

1521666

38

Ivan Ionel

Alba Iulia 55/30

2644992

818910

39

Chioar Florian

Alba Iulia 55/38

2941992

818910

40

Ilache Liviu

Alba Iulia 65/17

2369160

1364041

41

Dumitru Petrisor

Alba Iulia 65/13

2369160

552893

42

Bradu Cornel

Alba Iulia 63/19

2211216

1072689

43

Ioan Cornel

Alba Iulia 65/18

2369160

1364041

44

Popa Ivan

Rusciorului 44/4

2451660

861040

45

Cristea Eugen

Muncel 3/13

2821680

1113570

46

Sighencea Nicolae

Alba Iulia 51/3

2842992

1475269

47

Murar Fanel

Alba Iulia 13/14

2369160

468956

48

Caratus Ioan

Alba Iulia 65/16

2369160

1366133

49

Mihu Marin

Rahova 31/55

2306700

2155768

50

Cernica Victor

Alba Iulia 55/7

2616660

986040

51

Popa Ioan

Alba Iulia 51/21

2842992

1309281

52

Bratu Nicolae

Alba Iulia 11/15

2369160

2847539

53

Constantin C-tin

Alba Iulia 63/20

2369160

2852279

54

Hila D-tru

Muncel 3/10

2821680

516744

55

Tudor Ilie

Steflesti 6/7

3762240

693874

56

Sabau Ioan

Alba Iulia 55/9

2204160

1240827

57

Gheova Petre

Stefan cel Mare 147/34

2046660

1929429

58

Stan Victor

Stefan cel Mare 147/32

2046660

1929429

59

Luca Elena

Muncel 3/1

2628612

2432949

60

Meres Ioan

Muncel 3/9

2539512

1345084

61

Kostiuk Vasile

G-ral Magheru 56/3

2713432

2864758

62

Aldea Gheorghe

Alba Iulia 55/14

2204160

644119

63

Suciu Daniel

Siretului 10/38

2700672

2576222

64

Tatar Ioan

Alba Iulia 51/20

2842992

1634337

65

Cavaleriu Aurel

Lunga 61/4

1969016

349650

66

Tigarau Ioan

Maramuresului 2/32

1634440

186831

67

Mosneag Ioan

1690084

814028

68

Horvat Marius

Muncel 3/9

2321680

1596405

69

Dancu Vasile

C. Nottara bl.62/40

3000936

1526048

70

Concioiu Girel

Alba Iulia 51/24

2842992

3014447

71

Luca Ioan Ovidiu

Muncel 3/31

2539512

550650

72

Stoica Vasile

Agricultorilor 25/36

3526656

1580214

73

Bece Octavia

Alba Iulia 55/7

2842992

3136848

74

Ismana gh.

Muncel 3/2

3040290

1283992

75

Necula Iulian

Muncel 3/18

3040290

1281919

76

Vaida Gh.

C.Nottara 2/62/36

2267772

846613

77

Opren Nicolae

Muncel 3/38

2539512

613662

78

Simion Relu

C.Nottara 63/33

1835328

402727

79

Bobeica Parasciva

Oasa 10/13

3459840

1338027

80

Vucea Ioan

Muncel 3/36

2539512

2795422

81

Coma Octavian

Alba Iulia 15/20

2369160

812667

82

Pop Gh.

Gladiolelor 15

1579440

803507

83

Titonea Ioan

Lunga 61/8

1969016

594577

84

Stanila Cornel

Alba Iulia 65/3

2369160

1098293

85

Urdea George

Alba Iulia 53/4

2842992

233280

86

Haidomac Alex

Tiglari c1/6

2451660

810757

87

Strambeanu Ilie

Tiglari c1/43

2286660

997853

88

Mitroi Ion

Maramuresului 2/2

1889100

425113

89

Paraianu Vasile

Muncel 3/8

2821680

1416716

90

Bucurenciu Gh.

Lunga 7/31

458767

657239

91

Stanciu D

Rusciorului 9/2

2616660

951279

92

Gherman Gh.

Intr. Siretului 6/11

2821680

481545

93

Luca Ioan

Intr. Siretului 6/34

2450159

2702212

94

Iuga D-tru

Gladiolelor 15/38

1579440

833095

95

Gavrila Ioan

Alba Iulia 55/27

2204160

349650

96

Curcea C-tin

Alba Iulia 55/29

2644992

349000

97

Merisan Alex

Tiglari B8/24

2204160

1608330

98

Popenta Ioan

Semforului 13/8

2687680

926473

99

Lizea Ioan

Muncel 5/21

2162400

1593271

100

Gandila Mihai

C. Nottara 2/60/44

3388880

1089443

101

Raulea Nicolae

Lunga 86/26

2604660

267435

102

Voina Ilie

Alba Iulia 55/7/4

2699160

521640

103

Parvu Sebastian

Gladiolelor 9/29

2519216

352170

104

Banea Maria

Maramuresului 21/5

1514808

2653126

105

Bratu Marinela

Alba Iulia 11/15

2846400

3592639

TOTAL:

267835513

142825424