Hotărârea nr. 136/2001

HOTARAREA NR. 136 privind completarea Hotărârii nr. 218/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind aprobarea agendei culturale pentru anul 2001
01h136

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 136

privind completarea Hotărârii nr. 218/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind aprobarea agendei culturale pentru anul 2001

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.07.2001,

Analizând raportul nr. 75841/19.07.2001 prin care Serviciul Dezvoltare economică şi Relaţii Externe propune completarea agendei culturale pe anul 2001 ,

Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement,

În conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul dispoziţiilor art. 38 alin. 2 lit. p şi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se completează Hotărârea nr. 218/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu , conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

 

Adoptată în Sibiu , la data de 26.07.2001

 

PREŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1

AGENDA  CULTURALA  2001

Nr crt

Denumirea actiunii

Caracterul actiunii

Data programata

Locul de desfasurare

Descriere program

Organizatori

Surse de finantare

1

Festivalul Internaţional “Carl Filtsch “

internaţional

septembrie

Filarmonica de Stat Sibiu

probe de interpretare şi compoziţie

Consiliul Local, Primăria mun. Sibiu,Cons. Judeţean, Filarmonica de Stat, Consulatul General al Germaniei la Sibiu, Organizaţii neguvernamentale din ţară şi străinătate

Consiliul Local
Primăria mun. Sibiu
Cons. Judeţean
Filarmonica de Stat
Consulatul General al Germaniei la Sibiu
Organizaţii neguvernamentale din ţară şi străinătate

2

Festivalul Naţional al Tradiţiilor Populare

naţional

9 – 16 septembrie

Muzeul Civilizaţiei Populare “ASTRA” Sibiu

spectacole şi acţiuni interactive

Consiliul Local
Primăria mun. Sibiu
Ministerul Culturii şi Cultelor
Consiliul Judeţean Sibiu
Complexul Naţional Muzeal “Astra”

Consiliul Local
Primăria mun. Sibiu
Ministerul Culturii şi Cultelor
Consiliul Judeţean Sibiu
Complexul Naţional Muzeal “Astra”

3

Festivalul Internaţional al Muzicilor militare

internaţional

6 – 9 septembrie

Parcul “Sub Arini “

Centrul oraşului

program de muzică militară

Consiliul Local
Primăria mun. Sibiu
Academia Forţelor Terestre Sibiu
Inspectoratul Muzicilor Militare Sibiu