Hotărârea nr. 134/2001

HOTARAREA NR. 134 privind aprobarea documentației PUD - Amenajare spațiu comercial și creare acces direct B-dul V. Milea bl. 11 sc.A
01h134

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 134

privind aprobarea documentaĂžiei PUD - Amenajare spaĂžiu comercial Âşi creare acces direct B-dul V. Milea bl. 11 sc.A

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.07.2001,

Analizând raportul nr. 65893/25.06.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu - urbanism propune aprobarea documentaÞiei " PUD - Amenajare spaÞiu comercial ºi creare acces direct B-dul V. Milea bl. 11 sc. A " , conform proiect nr. 20 /1997 Întocmit de arh. Liviu Niculiu,

Având În vedere avizul Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã,

În conformitate cu prevederile art.2 din Legea nr. 50/1991, republicatã, ale Ordinului nr. 91/1991 al MLPTL, ale Hotãrârii nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. k ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art.1. Se aprobĂŁ documentaĂžia " PUD - Amenajare spaĂžiu comercial Âşi creare acces direct B-dul V. Milea bl. 11 sc. A ", ĂŽn varianta a II - a, cu scarĂŁ independentĂŁ din aleea comunĂŁ a blocului, conform proiect nr. 20/1997 ĂŽntocmit de arh. Liviu Niculiu, cu condiĂžia ca terenul sĂŁ nu fie ĂŽmprejmuit .

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 26.07.2001

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola