Hotărârea nr. 123/2001

HOTARAREA NR. 123 privind validarea mandatului domnului Nanu Ilie Dan în funcția de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.
01h123

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 123

privind validarea mandatului domnului Nanu Ilie Dan ĂŽn funcĂžia de consilier ĂŽn Consiliul Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.07.2001,

Analizând raportul Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind legalitatea mandatului domnului Nanu Ilie Dan În funcÞia de consilier În Consiliul Local al Municipiului Sibiu,

Având În vedere adresa nr. 791/21.06.2001 a Partidului Democrat - OrganizaÞia Sibiu, Înregistratã la Primãria Municipiului Sibiu cu nr. 65641/22.06.2001,

În conformitate cu dispoziþiile art. 77 alin. 9 din Legea nr. 70/1991 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

În temeiul prevederilor art.32 alin.3 ºi ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Articol unic. Se valideazĂŁ mandatul domnului Nanu Ilie Dan, ĂŽn funcĂžia de consilier ĂŽn Consiliul Local al Municipiului Sibiu, primul supleant pe lista candidaĂžilor Partidului Democrat, la alegerile locale din iunie 2000.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 26.07.2001

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola