Hotărârea nr. 117/2001

HOTARAREA NR. 117 privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Sibiu domnului prof.univ.dr.ing. Constantin Oprean
01h117

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 117

privind acordarea titlului de " CetĂŁĂžean de Onoare al Municipiului Sibiu " domnului prof.univ.dr.ing. Constantin Oprean

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 28.06.2001

Analizând referatul nr.65352/2001 Întocmit de Comisia care face propuneri pentru acordarea titlului de " CetãÞean de onoare al municipiului Sibiu"

În temeiul prevederilor art.38 alin. 2 lit. v ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se acordĂŁ titlul de " CetĂŁĂžean de Onoare al Municipiului Sibiu " domnului prof.univ.dr.ing. Constantin Oprean.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.06.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ilie Mitea CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola