Hotărârea nr. 104/2001

HOTARAREA NR.104 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al domnului Gheorghe Tuluc.
01h104

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 104

privind ĂŽncetarea mandatului de consilier ĂŽn Consiliul Local al Municipiului Sibiu al domnului Gheorghe Tuluc

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ la data de 28.06.2001,

Analizând opþiunea nr.65661/22.06.2001 a d-lui Gheorghe Tuluc pentru funcþia de viceprimar al municipiului Sibiu, Î

n temeiul prevederilor art.46, art.60 alin.1, lit."b" Âşi alin.2 , art.61 precum Âşi ale art.156 din Legea nr.215/2001 privind administraĂžia publicĂŁ localĂŁ

 

HOTÃRêTE

Articol unic Se ia act de ĂŽncetarea mandatului de consilier, ĂŽn Consiliul Local al Municipiului Sibiu, al d-lui Gheorghe Tuluc, ca urmare a opĂžiunii acestuia pentru funcĂžia de viceprimar al municipiului Sibiu Âşi se declarĂŁ vacant mandatul de consilier.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 28.06.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ilie Mitea CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola