Hotărârea nr. 102/2001

HOTARAREA NR. 102 privind trecerea din administrarea Primăriei Municipiului Sibiu în administrarea S.C. Urbana S.A Sibiu, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu str. S. Brukenthal nr. 4
01h102

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 102

privind trecerea din administrarea Primãriei Municipiului Sibiu În administrarea S.C. Urbana S.A Sibiu, a spaÞiului cu altã destinaÞie decât aceea de locuinÞã, situat În Sibiu str. S. Brukenthal nr. 4

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 31.05.2001,

Analizând referatul nr. 54481/23.05.2001 Întocmit de d-nul Gheorghe Ioan Popa - consilier municipal, prin care se propune trecerea spaÞiului situat În Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 4 - În care funcÞioneazã Filiala Sibiu a PDSR - din administrarea Primãriei Municipiului Sibiu, În administrarea S.C. Urbana S.A. Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei pentru servicii publice ºi comerÞ,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. "f" ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.1. SpaĂžiul ĂŽn care funcĂžioneazĂŁ Filiala Sibiu a PDSR - situat ĂŽn Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 4 - trece din administrarea PrimĂŁriei Municipiului Sibiu ĂŽn administrarea S.C. Urbana S.A. Sibiu.

Art.2. SpaĂžiul va fi predat de cĂŁtre PrimĂŁria Municipiului Sibiu, la S.C.Urbana S.A. Sibiu, pe bazĂŁ de protocol, cu destinaĂžia sediu de partid.

Art.3. Pe data intrãrii În vigoare a prezentei hotãrâri se revocã Hotãrârea nr. 145/24.09.1998.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu ºi S.C. Urbana S.A Sibiu vor asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.05.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola