• Hotărârea 253/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 253 referitoare la concursul de solutii organizat în vederea reabilitarii, modernizarii si întretinerii iluminatului public în municipiul Sibiu (Revocată de HCL NR. 189/2004)
 • Hotărârea 252/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 252 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD -statie distribuire carburanti, spalatorie auto, magazin, si cofetarie cu terasa, Piata 1 Decembrie 1918 Sibiu
 • Hotărârea 251/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 251 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare retele tehnico - edilitare si modernizare strada Stefan cel Mare"
 • Hotărârea 250/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 250 privind aprobarea pretului de referinta pentru energia termica furnizata populatiei (Revocată de HCL NR. 146/2002)
 • Hotărârea 249/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 249 privind aprobarea bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2002 (Completată de HCL NR. 6/2002)
 • Hotărârea 248/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 248 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 247/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 247 privind numirea conducatorului Serviciului public de protectie si asistenta sociala
 • Hotărârea 246/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 246 privind modificarea organigramei si statului de functii la Cantina de ajutor social (Anexa nr. 1 modificată de HCL NR. 267/2005)
 • Hotărârea 245/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 245 privind aprobarea documentatiei PUD pentru concesionarea unui teren cu destinatia constructii, situat în Sibiu, str. Jina nr. 11 (Revocată de HCL NR. 11/2002)
 • Hotărârea 244/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 244 privind însusirea rapoartelor de expertiza tehnica - judiciara
 • Hotărârea 243/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 243 privind instituirea taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru terenurile situate în extravilan
 • Hotărârea 242/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 242 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare piata Cibin Sibiu"
 • Hotărârea 241/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 241 privind aprobarea documentatiei de urbanism " PUD- Restaurant si terasa Bulevardul Corneliu Coposu " si concesionare teren
 • Hotărârea 240/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 240 privind achizitionarea de autobuze si troleibuze
 • Hotărârea 239/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 239 privind instituirea unor tarife pentru autorizarea si verificarea transporturilor rutiere de marfuri executate pe reteaua stradala a Municipiului Sibiu, cu vehicule înmatriculate ce depasesc limitele masice si / sau dimensionale prevazute de lege (Modificată prin HCL NR. 5/2003)
 • Hotărârea 238/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 238 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pentru serviciul public pentru administrarea si exploatarea parcarilor din municipiul Sibiu
 • Hotărârea 237/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 237 privind numirea conducatorului Serviciului public Centru - Financiar Crese Sibiu
 • Hotărârea 236/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 236 privind încetarea contractului de concesionare nr. 3/1995 încheiat între municipiul Sibiu si Inspectoratul de Politie al Jud. Sibiu în vederea reglementarii situatiei juridice a obiectivului de investitii "Bloc - locuinte de servicii" situat în Sibiu, cv Strand II, Aleea B, f.n. (Modificată de HCL NR. 254/2007)
 • Hotărârea 235/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 235 privind darea în administrarea Directiei Silvice Sibiu prin Ocolul Silvic Sibiu si Ocolul Silvic Valea Cibinului a suprafetei de 2012,92 ha fond forestier , proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 234/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 234 privind respingerea cererii S.C. Trakia Leasing S.A. Sibiu de esalonare la plata a debitelor pe care le are fata de bugetul local
 • Hotărârea 233/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 233 privind aprobarea scutirii la plata majorarilor de întârziere si penalitatilor datorate la bugetul local de Complexul Muzeal National " Astra " Sibiu
 • Hotărârea 232/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 232 privind aprobarea înfratirii municipiului Sibiu cu orasul Landshut - Germania
 • Hotărârea 231/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 231 privind atribuirea în folosinta gratuita în favoarea Universitatii Lucian Blaga Sibiu a unui teren pentru amplasare chiosc
 • Hotărârea 230/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 230 privind aprobarea documentației de urbanism PUD Acces auto și concesionare teren str. Zaharia Boiu
 • Hotărârea 229/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 229 privind aprobarea documentatiei de urbanism " PUD - locuinte str. Sacel "
 • Hotărârea 228/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 228 privind aprobarea documentatiei de urbanism " PUD - Constructie pentru alimentatie publica - str. Nicolae Titulescu "
 • Hotărârea 227/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 227 privind aprobarea documentatiei de urbanism "Reactualizare PUD - Piata Cibin
 • Hotărârea 226/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 226 privind aprobarea platii unei sume din bugetul local Consiliului Judetean Hunedoara pentru un copil cu handicap, institutionalizat în Centrul de plasament Sacel, jud. Hunedoara
 • Hotărârea 225/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 225 privind darea în folosinta gratuita a unui teren cu constructie, proprietatea Statului român, situat în Sibiu, Calea Dumbravii FN, în favoarea Casei de Cultura a Studentilor (Modificată de HCL NR. 82/2002)
 • Hotărârea 224/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 224 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unor terenuri proprietatea Statului Român situate în intravilanul Municipiului Sibiu, Stefan cel Mare - Rampa
 • Hotărârea 223/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 223 privind privind aprobarea vânzarii, fara licitatie publica, a terenului proprietatea Statului Român, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, B-dul M. Viteazul aferent tronsonului B al blocului V5
 • Hotărârea 222/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 222 privind însusirea rapoartelor de expertiza tehnica - judiciara
 • Hotărârea 221/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 221 privind completarea Hotarârii nr. 179/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 220/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 220 privind repartizarea prioritara a unor locuinte din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmeaza sa fie evacuate si pentru unele cazuri deosebite
 • Hotărârea 219/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 219 privind repartizarea unor locuinte din blocul situat în Sibiu, str. Henri Coanda nr. 12
 • Hotărârea 218/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 218 privind stabilirea chiriei lunare pentru spatiile cu destinatia de locuinta din blocul situat în Sibiu str. Henri Coanda nr. 12
 • Hotărârea 217/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 217 privind înfiintarea Serviciului public de administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Anexa nr. 1 revocată prin HCL NR. 429/2006)
 • Hotărârea 216/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 216 privind înfiintarea Serviciului public de Protectie si Asistenta Sociala (Modificată de HCL NR. 17/2002, HCL NR. 57/2002, HCL NR. 59/2002, HCL NR. 173/2002 și HCL NR. 39/2003)
 • Hotărârea 215/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 215 privind aprobarea constituirii ca venit la bugetul local a cotei de 50% din veniturile realizate din închirieri de catre institutiile de învatamânt preuniversitar de stat (Abrogată de HCL NR. 63/2002)
 • Hotărârea 214/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 214 privind aprobarea virarilor de credite de la un capitol la altul al clasificatiei bugetare
 • Hotărârea 213/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 213 privind rectificarea bugetului local pe anul 2001
 • Hotărârea 212/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 212 privind virari de credite între capitolele clasificatiei bugetare pentru Centrul Financiar - Crese
 • Hotărârea 211/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 211 privind stabilirea taxelor extrajudiciare de timbru
 • Hotărârea 210/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 210 pentru aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în municipiul Sibiu republicată în temeiul Hotărârii nr. 389/2012 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Art. 7 abrogat prin HCL NR. 113/2002. Modificată și completată de HCL NR. 242/2007. Completată de HCL NR. 114/2002, HCL NR. 269/2008, HCL NR. 350/2009, HCL NR. 38/2010, HCL NR. 4/2011, HCL NR. 234/2012 și HCL NR. 333/2012. Republicată prin HCL NR. 389/2012. Modificată de HCL NR. 142/2015, HCL NR. 144/2017, HCL NR. 177/2017, HCL NR. 482/2017 și HCL NR. 412/2018)
 • Hotărârea 209/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 209 privind privind indexarea impozitelor si taxelor locale stabilite în suma fixa prin Hotarârea nr. 177/2001 (Completată de HCL NR. 243/2001 și HCL NR. 12/2002)
 • Hotărârea 208/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 208 privind aprobarea utilizarii fondului de rulment
 • Hotărârea 207/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 207 privind aprobarea pretului de referinta pentru energia termica furnizata populatiei (Abrogată de HCL NR. 250/2001)
 • Hotărârea 206/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 206 privind modificarea Programului de investitii pe anul 2001 prin virarea de credite bugetare de la un capitol la altul al clasificatiei bugetare
 • Hotărârea 205/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 205 privind numirea conducatorului Serviciului public de cadastru, agricultura si disciplina în constructii
 • Hotărârea 204/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 204 privind amplasarea bustului Hermann Oberth pe soclul din fata Primariei Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 203/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 203 privind aprobarea contractului de asociere în participatiune încheiat între Municipiul Sibiu si SC EFECT MEDIA VEST S.R.L. (Revocată de HCL NR. 107/2003)
 • Hotărârea 202/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 202 privind repartizarea unor locuinte din blocul situat în Sibiu, str. Henri Coanda nr. 12 (Se revocă poziția 11 din anexa nr. 1 prin HCL NR. 27/2002)
 • Hotărârea 201/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 201 privind repartizarea prioritara a unor locuinte din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmeaza sa fie evacuate si pentru unele cazuri deosebite
 • Hotărârea 200/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 200 privind participarea Consiliului Local, ca actionar, la S.C. Parcuri Industriale S.A
 • Hotărârea 199/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 199 privind aprobarea închirierii, prin licitatie publica pentru O.N.G. -uri, a spatiului situat în Sibiu, str. Tribunei nr. 19
 • Hotărârea 198/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 198 privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Sibiu domnului Jean - Pierre Andre Kallenbach
 • Hotărârea 197/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 197 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii Modernizare sediu Primaria Municipiului Sibiu , str. S. Brukenthal nr.2
 • Hotărârea 196/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 196 privind modificarea Statului de functii la Serviciul public Administratia pietelor
 • Hotărârea 195/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 195 privind numirea conducatorului Serviciului public Administratia Pietelor
 • Hotărârea 194/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 194 privind modificarea si completarea Hotarării nr. 145/1996 a Consiliului Local al municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 177/2014)
 • Hotărârea 193/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 193 privind aprobarea documentatiei PUD - Casa de vacanta DJ 106 A - Sibiu - Rasinari si constituire trup intravilan
 • Hotărârea 192/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 192 privind aprobarea documentatiei PUD Casa de vacanta DJ 106 D Sibiu -Cisnadioara si constituire trup independent.
 • Hotărârea 191/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 191 privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a unui teren, situat în Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 81, bl. 25 (Abrogată de HCL NR. 241/2004)
 • Hotărârea 190/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 190 privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a unui teren situat în Sibiu, Piata 1 Decembrie 1918.
 • Hotărârea 189/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 189 privind prelungirea contractului de închiriere pentru spatiul cu alta destinatie decât aceea de locuinta, situat în Sibiu , str. N. Balcescu nr. 19.
 • Hotărârea 188/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 188 privind aprobarea contractului de asociere în participaţiune încheiat între Municipiul Sibiu şi SC NEW AGE ADVERTISING AGENCY S.R.L. (Revocată de HCL NR. 107/2003)
 • Hotărârea 187/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 187 privind aprobarea contractului de asociere în participatiune încheiat între Municipiul Sibiu si SC I.C. ADVERTISING S.R.L..
 • Hotărârea 186/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 186 privind modificarea Statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 185/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 185 privind însusirea - neinsusirea rapoartelor de expertiza tehnica - judiciara.
 • Hotărârea 184/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 184 privind darea în administrarea S.C. Drumuri şi prestări în construcţii S.A a două autospeciale Daimler Benz, proprietatea Primăriei Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 263/2004)
 • Hotărârea 183/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 183 privind aprobarea programului de masuri specifice sezonului rece si numirea Colectivului de coordonare a activitatii de aprovizionare cu caldura, apa calda si rece , deszapezire si asigurarea circulatiei pe drumurile publice din municipiul Sibiu.
 • Hotărârea 182/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 182 privind aprobrea Metodologiei de organizare a licitatiilor pentru închirierea spatiilor din pietele amplasate pe teritoriul municipiului Sibiu .
 • Hotărârea 181/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 181 privind înfiinţarea Centrului financiar - Creşe, instituţie publică de interes local în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 214/2013)
 • Hotărârea 180/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 180 privind aprobarea înlesnirilor la plata majorarilor de întârziere pentru contribuabilii proprietari de garaje construite pe domeniul public.
 • Hotărârea 179/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 179 privind acordarea de facilitati la transportul în comun pentru elevi si pensionari (Completată de HCL NR. 221/2001)
 • Hotărârea 178/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 178 privind aprobarea virarilor de credite bugetare de la un capitol la altul al clasificatiei bugetare.
 • Hotărârea 177/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 177 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2002 (Modificată prin HCL NR. 209/2001. Completată de HCL NR. 243/2001)
 • Hotărârea 176/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA nr. 176 privind rectificarea bugetului local pe anul 2001.
 • Hotărârea 175/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 175 privind aprobarea manifestării Zilele Toamnei sibiene
 • Hotărârea 174/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 174 privind aprobarea documentației PUD - Stație distribuție carburanți și lubrifianți - str. Ghe. Dima
 • Hotărârea 173/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 173 privind modificarea și completarea Hotărârii nr.133/1998 a Consiliului Local al municipiului Sibiu privind participarea cu fonduri bănești a agenților economici și a persoanelor fizice la întreținerea, repararea sau asfaltarea drumurilor din zona în care își au sediul, respectiv locuiesc
 • Hotărârea 172/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 172 privind repartizarea, în vederea închirierii, a spațiului situat în Sibiu str. Arhivelor nr. 2 , Partidului România Mare - filiala județeană Sibiu
 • Hotărârea 171/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 171 privind însușirea-neînsușirea rapoartelor de expertiză tehnică - judiciară
 • Hotărârea 170/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 170 privind repartizarea prioritară a unor locuinţe din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmează să fie evacuate şi pentru unele cazuri deosebite (Art. 1, lit. c revocată prin HCL NR. 201/2001. Art. 1, pct. b revocat prin HCL NR. 26/2002)
 • Hotărârea 169/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 169 privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, a spaţiului situat în Sibiu, str. Tribunei nr. 19 (Revocată prin HCL NR. 199/2001)
 • Hotărârea 168/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 168 privind prelungirea termenului de atribuire în folosinţă gratuită a două chioşcuri în favoarea Universităţii Lucian Blaga (Modificată de HCL NR. 231/2001)
 • Hotărârea 167/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 167 privind completarea Agendei culturale pentru anul 2001 cu "Târgul național de carte și revistă religioasă
 • Hotărârea 166/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 166 privind aprobarea normativului de dotare cu autoturisme şi al consumului lunar de carburanți (Revocată de HCL NR. 419/2015)
 • Hotărârea 165/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 165 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare precum şi modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Teatrul "Radu Stanca" (Modificată de HCL NR. 29/2005)
 • Hotărârea 164/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 164 privind stabilirea Regulamentului de repartizare a locuințelor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 163/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 163 privind avizarea indicatorilor de performanță în vederea încheierii contractelor de performanță cu directorii generali ai societăților comerciale la care Consiliul Local este acționar unic
 • Hotărârea 162/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 162 privind înfiinţarea Serviciului public de cadastru, agricultură şi disciplină în construcţii (Abrogată anexa nr. 2 prin HCL NR. 162/2001)
 • Hotărârea 161/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 161 privind înființarea Serviciului public de interes local pentru Administrarea domeniului public şi privat al municipiului Sibiu (Art. 1 se modifică prin HCL NR. 217/2001. Modificată de HCL NR. 44/2002, HCL NR. 59/2002, HCL NR. 71/2002, HCL NR. 162/2002, HCL NR. 10/2003, HCL NR. 60/2003, HCL NR. 380/2003 și HCL NR. 402/2003)
 • Hotărârea 160/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 160 privind reorganizarea Administrației Piețelor ca serviciu public sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificat sediu prin HCL NR. 6/2005 și HCL NR. 96/2005. Modificată de HCL NR. 402/2008)
 • Hotărârea 159/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 159 privind rectificarea bugetului local pe anul 2001
 • Hotărârea 158/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 158 privind completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 157/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 157 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 228/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 156/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 156 privind completarea anexei nr.1 la Convenția Civilă aprobată prin Hotărârea nr. 90/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 155/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 155 privind trecerea în administrarea Primăriei municipiului Sibiu a imobilului situat în Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2
 • Hotărârea 154/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 154 privind constituirea Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor în vederea concesionărilor de terenuri pentru construcţia de locuinţe şi case de vacanţă şi stabilirea structurii de specialitate care va îndeplini atribuţiile legale în domeniul autorizării lucrărilor de construcţii (Revocată de HCL NR. 88/2003)
 • Hotărârea 153/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 153 privind îndeplinirea atribuțiilor în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului
 • Hotărârea 152/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 152 privind instituirea taxei speciale pentru eliberarea certificatului de producător
 • Hotărârea 151/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 151 privind numirea conducătorului Serviciului public de interes local pentru administrarea și exploatarea parcărilor din municipiul Sibiu
 • Hotărârea 150/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 150 privind însușirea - neînsușirea rapoartelor de expertiză tehnică - judiciară
 • Hotărârea 149/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 149 privind darea în folosință gratuită a unor spații din incinta Stadionului Municipal pentru Clubul sportiv F.C. AMSO Sibiu
 • Hotărârea 148/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 148 privind modificarea Statului de funcții la Teatrul Radu Stanca Sibiu
 • Hotărârea 147/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 147 privind modificarea Statului de funcții al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 146/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 146 privind împroprietărirea veteranilor de război conform prevederilor Legii nr.44/1994
 • Hotărârea 145/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 145 privind aprobarea angajării a patru asistenți sociali pentru executarea programului de interes național Dezvoltarea rețelei de asistenți sociali
 • Hotărârea 144/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 144 privind virarea de credite bugetare de la un capitol la altul al clasificației bugetare
 • Hotărârea 143/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 143 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 142/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 142 privind validarea mandatului d-nului Olariu Dumitru în funcția de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.
 • Hotărârea 141/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 141 privind trecerea unui imobil - teren fară construcții din proprietatea publică a Statului şi administrarea S.C. Agrimex S.A Şura Mică, județul Sibiu în proprietatea publică a Municipiului Sibiu şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Abrogată prin HCL NR. 56/2002)
 • Hotărârea 140/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 140 privind repartizarea prioritară a unor locuințe din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmează să fie evacuate şi pentru unele cazuri deosebite (Anulat repartizare pentru familia BOGDAN prin HCL NR. 43/2002)
 • Hotărârea 139/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 139 privind darea în folosință gratuită a unor spații din incinta Stadionului Municipal Sibiu (Modificată de HCL NR. 46/2003)
 • Hotărârea 138/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 138 privind aprobarea contractului de închiriere tip şi a caietului de sarcini pentru închirierea prin licitație publică a amplasamentelor pe care urmează să se realizeze un sistem grupat de garaje (Modificată de HCL NR. 19/2003)
 • Hotărârea 137/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 137 privind darea în folosință gratuită Asociației Naționale pentru Locuințe a unui teren situat în zona Tilişca, etapa a III - a (Modificată de HCL NR. 8/2002)
 • Hotărârea 136/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 136 privind completarea Hotărârii nr. 218/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind aprobarea agendei culturale pentru anul 2001
 • Hotărârea 135/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 135 privind reactualizarea tarifelor pentru serviciile prestate în cadrul Complexului Baia Neptun Sibiu
 • Hotărârea 134/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 134 privind aprobarea documentației PUD - Amenajare spațiu comercial și creare acces direct B-dul V. Milea bl. 11 sc.A
 • Hotărârea 133/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 133 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Stație distribuție carburanți, str. ÂŞtefan cel Mare și concesionare teren
 • Hotărârea 132/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 132 privind însușirea rapoartelor de expertiză tehnică - judiciară
 • Hotărârea 131/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 131 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Reabilitare rețele tehnico-edilitare și modernizare strada ÂŞtefan cel Mare Sibiu
 • Hotărârea 130/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 130 privind aprobarea normativului de dotare cu autoturisme a Primăriei Municipiului Sibiu şi stabilirea consumului lunar de carburanți (Abrogată prin HCL NR. 166/2001)
 • Hotărârea 129/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 129 privind aprobarea achiziționării unui bloc de locuințe sociale (Modificată prin HCL NR. 164/2001)
 • Hotărârea 128/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 128 privind aprobarea virărilor de credite de la un capitol la altul al clasificației bugetare
 • Hotărârea 127/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 127 privind numirea Consiliului de Administrație al Teatrului Radu Stanca Sibiu
 • Hotărârea 126/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 126 privind modificarea Hotărârii nr. 122/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 125/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 125 privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 124/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 124 privind constituirea Comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 123/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 123 privind validarea mandatului domnului Nanu Ilie Dan în funcția de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.
 • Hotărârea 122/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 122 privind solicitarea S.C.HIDROSIB S.A.de eșalonare la plată a debitelor pe care le are față de bugetul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 121/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 121 privind completarea Hotărârii nr. 42/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind aprobarea agendei sportive pe anul 2001
 • Hotărârea 120/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 120 privind repartizarea prioritară a unor locuințe din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmează să fie evacuate și pentru unele cazuri deosebite
 • Hotărârea 119/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 119 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 178/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 118/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 118 pentru modificarea Hotărârii nr. 94/31.05.2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu, privind însuşirea inventarului bunurilor propuse a alcătui domeniul public al municipiului Sibiu (Modificată prin HCL NR. 118/2002)
 • Hotărârea 117/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 117 privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Sibiu domnului prof.univ.dr.ing. Constantin Oprean
 • Hotărârea 116/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 116 privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Sibiu domnului Ion Besoiu
 • Hotărârea 115/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 115 privind completarea comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de Cetățean de onoare al Municipiului Sibiu (Revocată prin HCL NR. 205/2003)
 • Hotărârea 114/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 114 privind modificarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință şi a terenurilor aferente (Modificată de HCL NR. 47/2004)
 • Hotărârea 113/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 113 privind instituirea tarifelor pentru închirierea spațiilor şi terenului din cadrul Stadionului municipal Sibiu (Completată prin HCL NR. 139/2001 și HCL NR. 149/2001)
 • Hotărârea 112/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 112 privind aprobarea documentației Reactualizare PUD ÂŞtrand II, reglementarea juridică a terenurilor (ÂŞtrand II și ÂŞos. Alba Iulia), în vederea construirii de locuințe pentru tineret prin Agenția Națională pentru Locuințe
 • Hotărârea 111/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 111 privind însușirea - neînsușirea rapoartelor de expertiză tehnică - judiciară
 • Hotărârea 110/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 110 privind aprobarea documentației PUD - Sediu perfecționare pentru educarea copiilor - Calea Turnișorului nr. 90 și concesionarea fără licitație publică a terenului situat în Sibiu, Calea Turnișorului nr. 90
 • Hotărârea 109/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 109 privind aprobarea documentației PUD - Clădire și platformă pentru activitatea RUTI str. ÂŞtefan cel Mare
 • Hotărârea 108/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.108 privind aprobarea documentației PUD - Centru Comercial GFS MALL Sibiu.
 • Hotărârea 107/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 107 privind aprobarea caietelor de sarcini cuprinzândlucrările de deratizare și dezinsecție a domeniului public în municipiul Sibiu
 • Hotărârea 106/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 106 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 69/2002)
 • Hotărârea 105/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 105 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al domnului Fântână Daniel.
 • Hotărârea 104/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.104 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al domnului Gheorghe Tuluc.
 • Hotărârea 103/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 103 privind repartizarea prioritară a unor locuințe din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmează să fie evacuate de către actualii proprietari din locuințele pe care le dețin și pentru unele cazuri deosebite
 • Hotărârea 102/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 102 privind trecerea din administrarea Primăriei Municipiului Sibiu în administrarea S.C. Urbana S.A Sibiu, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu str. S. Brukenthal nr. 4
 • Hotărârea 101/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 101 privind acordarea în folosință gratuită gratuită a unui teren , Federației Autocros Show
 • Hotărârea 100/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 100 privind constituirea unei comisii pentru negocierea prețului în vederea achiziționării unui bloc de locuințe situat în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 12 (Modificată de HCL NR. 158/2011)
 • Hotărârea 99/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 99 privind aprobarea contractului de asociere în participațiune încheiat între Municipiul Sibiu și SCITINERIS MEDIA SRL
 • Hotărârea 98/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 98 privind aprobarea contractului de asociere în participațiune încheiat între Municipiul Sibiu şi SC SOLARIS Inc. SRL (Revocată de HCL NR. 107/2003)
 • Hotărârea 97/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 97 privind aprobarea contractului de asociere în participațiune încheiat între Municipiul Sibiu şi SC TEMPO SRL (Revocată de HCL NR. 107/2003)
 • Hotărârea 96/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 96 privind avizarea documentației PUD Lotizare terenuri - Zona str. Siretului
 • Hotărârea 95/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 95 privind înființarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea şi exploatarea parcărilor din municipiul Sibiu (Revocată de HCL NR. 86/2002)
 • Hotărârea 94/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 94 privind însuşirea inventarului bunurilor propuse pentru a alcătui domeniul public al Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 118/2001 si HCL NR. 125/2019)
 • Hotărârea 93/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 93 privind aprobarea documentației PUD -Sediu OMNIASIG Sibiu - Împrejmuire și concesionare teren
 • Hotărârea 92/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 92 privind aprobarea documentației PUD - Extindere clinică oftalmologică str. Matei Millo şi concesionare teren (Art. 2 modificat de HCL NR. 381/2015)
 • Hotărârea 91/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 91 privind acordarea în folosință gratuită a unui teren, Asociației Sportive Boua Bikes Club (Modificată de HCL NR. 129/2008)
 • Hotărârea 90/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 90 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici ai obiectivului de investiție Amenajare Piața Obor Sibiu
 • Hotărârea 89/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.89 privind modul în care vor fi administrate unele spații cu altă destinație decât aceea de locuință, ale căror contracte de închiriere au expirat la 31.12.2000
 • Hotărârea 88/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 88 privind aprobarea documentației PUD - FABRICA WENGLOR SENSORIC ÂŞI LOCUINÞE - str. Căprioarelor
 • Hotărârea 87/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 87 privind însușirea rapoartelor de expertiză tehnică -judiciară
 • Hotărârea 86/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 86 privind concesionarea fără licitație publică a terenurilor proprietatea Statului Român, aflate în intravilanul Municipiului Sibiu, în favoarea proprietarilor de apartamente situate la parterul blocurilor în vederea construirii de balcoane (Revocată de HCL NR. 245/2009)
 • Hotărârea 85/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 85 privind stabilirea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor nete care se pot obține din creșterea și valorificarea animalelor și păsărilor, precum și din valorificarea altor bunuri realizate în gospodăriile populației.
 • Hotărârea 84/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 84 privind modificarea şi completarea art. 8 din anexa nr.1 la Hotărârea nr. 64/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind Metodologia de autorizare a funcționării unităților comerciale, de alimentație publică, prestări servicii, producție (Revocată de HCL NR. 243/2003)
 • Hotărârea 83/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 83 privind aprobarea numărului de personal, a Organigramei şi a Statului de funcții al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 150/2003)
 • Hotărârea 82/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 82 privind aprobarea bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2001.
 • Hotărârea 81/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 81 privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat situată în str. Negoi nr.44 domnului Ghirca George, veteran de război .
 • Hotărârea 80/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 80 privind numirea comisiei de recepție a lucrărilor de investiții şi reparații capitale executate prin încredințare directă, din resurse proprii, de către societățile comerciale pe acțiuni, la care acționar unic este Consiliul Local Sibiu (Abrogată de HCL NR. 167/2002)
 • Hotărârea 79/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 79 privind transformarea unor posturi din cadrul Serviciului Administrativ
 • Hotărârea 78/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 78 privind completarea anexei 1 la Hotărârea nr. 205/2000.
 • Hotărârea 77/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTATRAREA NR. 77 privind actualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Sibiu.
 • Hotărârea 76/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 76 privind avizarea documentației de urbanism PUD - Locuință - str. Islazului.
 • Hotărârea 75/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 75 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.93/1999 și mandatarea Primarului Municipiului Sibiu pentru promovarea diligențelor legale de executare a contractului de asociere nr.88/1999, între Municipiul Sibiu și SC Transelectronic SRL Cluj - Napoca .
 • Hotărârea 74/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 74 pentru aprobarea contractului de consultanță privind Studiul de fezabilitate Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în municipiul Sibiu .
 • Hotărârea 73/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 73 privind solicitarea SC INDEPENDENÞA SA de eșalonare la plată a debitelor pe care le are față de bugetul Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 72/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 72 privind schimbarea destinației spațiului situat în Sibiu, str. N.Bălcescu nr. 34 și repartizarea acestuia, în vederea închirierii, ca birou parlamentar pentru dl. deputat Nicolae Nan
 • Hotărârea 71/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 71 privind schimbarea destinației spațiului situat în Sibiu, str. Tribunei nr. 3 și repartizarea acestuia, în vederea închirierii, ca birou parlamentar pentru dl. senator Aron Belașcu și dl. deputat Nicolae Enescu
 • Hotărârea 70/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 70 privind schimbarea destinației spațiului situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 39 și repartizarea acestuia, în vederea închirierii, ca birou parlamentar pentru dl. deputat Mircea Bucur
 • Hotărârea 69/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 69 privind schimbarea destinației spațiului situat în Sibiu, str. A. Iancu nr. 10 - 12 și repartizarea acestuia, în vederea închirierii, Casei de Cultură a Studenților Sibiu
 • Hotărârea 68/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 68 privind repartizarea prioritară a unor locuințe din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmează să fie evacuate și pentru cazuri sociale deosebite
 • Hotărârea 67/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 67 privind propunerea de numire în funcția de Secretar al Municipiului Sibiu.
 • Hotărârea 66/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 66 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.5/2001 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru unele categorii de spații obținute fără licitație publică
 • Hotărârea 65/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 65 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.106/1999
 • Hotărârea 64/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 64 privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/2001
 • Hotărârea 63/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 63 privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr 208/2000 (Abrogată de HCL NR. 14/2003)
 • Hotărârea 62/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 62 privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea nr. 49/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 430/2006)
 • Hotărârea 61/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 61 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici - faza studiu fezabilitate a unor obiective de investiții
 • Hotărârea 60/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 60 privind avizarea documentației Modificare PUD - Chioșcuri pe domeniul public - zona Teatru
 • Hotărârea 59/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 59 privind aprobarea documentației PUD - Fermă agricolă și sediu - Cartier Gușterița și constituire trup independent
 • Hotărârea 58/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 58 privind aprobarea documentației PUD - Amplasare Restaurant cu terasă - Bulevardul Vasile Milea (Abrogată prin HCL NR. 207/2002)
 • Hotărârea 57/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 57 privind aprobarea PUD Zona Nord Sibiu etapa I-amplasare Reprezentanță OPEL
 • Hotărârea 56/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 56 privind avizarea documentației PUD - Extindere Atelier croitorie str. Porumbacului și concesionarea fărălicitație publică a terenului situat în Sibiu, str. Porumbacului colț cu str. Cernei
 • Hotărârea 55/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 55 privind repartizarea fără licitație publică, în vederea închirierii, a spațiului situat în Sibiu, str. Brukenthal nr. 4 Partidului Democrației Sociale din România , filiala Sibiu
 • Hotărârea 54/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 54 privind concesionarea fără licitație publică a unui teren proprietatea Statului Român
 • Hotărârea 53/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 53 privind darea în administrare a unui teren în suprafață de 75 mp, situat în Sibiu, str. Revoluției, înscris în C.F. 19.717 Sibiu, nr.top. 3691/30/1/1/1/11/1/2, Serviciului Român de Informații - U.M. 0645 Sibiu
 • Hotărârea 52/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 52 privind modificarea Statului de funcții și a Organigramei aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 51/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 51 privind însușirea - neînsușirea rapoartelor de expertiză tehnică - judiciară.
 • Hotărârea 50/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 50 privind acceptarea unei donații din partea Primăriei din Ingolstadt-Germania
 • Hotărârea 49/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 49 privind instituirea taxei aferente eliberării avizelor de protecție civilă
 • Hotărârea 48/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 48 privind închirierea terenurilor cu destinație temporar agricolă, proprietatea Statului Român din intravilanul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 47/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 47 privind organizarea păsunatului pe anul 2001
 • Hotărârea 46/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 46 privind preluarea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu a Teatrului Radu Stanca Sibiu
 • Hotărârea 45/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 45 privind împroprietărirea veteranilor de război conform prevederilor Legii nr.44/1994 .
 • Hotărârea 44/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 44 privind aprobarea documentației de licitație pentru Achiziționare contori apă rece în municipiul Sibiu
 • Hotărârea 43/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTATRAREA NR. 43 privind organizarea unui concurs de soluții în vederea reabilitării, modernizării, întreținerii și menținerii iluminatului public în municipiul Sibiu.
 • Hotărârea 42/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 42 privind aprobarea agendei sportive pe anul 2001 (Completată prin HCL NR. 121/2001)
 • Hotărârea 41/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 41 privind executarea monumentului eroilor Memorial 89 Sibiu .
 • Hotărârea 40/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 40 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al municipiului Sibiu, la data de 31.12.2000
 • Hotărârea 39/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 39 privind aprobarea documentației PUD Amenajări și extindere Teatrul Radu Stanca Sibiu precum și concesionarea fără licitație publică a terenului aferent
 • Hotărârea 38/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 38 privind intenția de înfrățire între orașele Sibiu-România și Landshut-Germania
 • Hotărârea 37/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 37 privind repartizarea prioritară a unor locuințe din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmează să fie evacuate și pentru cazuri deosebite
 • Hotărârea 36/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 36 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.202/1998, referitoare la repartizarea cu caracter temporar a locuinței din Sibiu, str. Avram Iancu nr. 23, fam. Coman Gheorghe
 • Hotărârea 35/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 35 privind modificarea statului de funcții la Cantina de ajutor social
 • Hotărârea 34/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 34 privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru anul 2001
 • Hotărârea 33/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 33 privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local care să facă parte din Comisia de examinare pentru ocuparea postului de secretar al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 32/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 32 privind avizarea documentaţiei “PUD Sediu firma str. Căprioarelor nr.11”
 • Hotărârea 31/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 31 privind modificarea Normelor de desfășurare a transporturilor în regim taxi pe teritoriul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 30/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 30 privind neînsușirea unor rapoarte de expertiză tehnică-judiciară
 • Hotărârea 29/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 29 privind atribuirea fără licitaţie publică a spaţiului nr.12 în suprafaţă de 13 mp. şi a unui teren în suprafaţă de 22 mp. situate în Piaţa Teatrului, Asociaţiei Sibiu “Decembrie 89”
 • Hotărârea 28/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 28 privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.137/1998 și nr.5/2001
 • Hotărârea 27/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 27 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 160/2000, pentru stabilirea Metodologiei privind aprobarea ocupării ocazionale a terenurilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu (Modificată și completată prin HCL NR. 64/2001)
 • Hotărârea 26/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 26 privind organizarea licitaÞiei publice deschise în vederea concesionării unor terenuri proprietatea Statului Român, situate în intravilanul Municipiului Sibiu (Pct. 15 din anexa nr.1 abrogat de HCL NR. 271/2003. Punctele 1, 6, 16 din anexa nr. 1 abrogate de HCL NR. 272/2004. Punctele 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 lot B din anexa nr. 1 revocate prin HCL NR. 128/2005)
 • Hotărârea 25/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 25 privind modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.138/2000 privind asocierea în participațiune între Primăria Municipiului Sibiu și societăți comerciale ce au ca obiect activitatea de reclamă publicitate
 • Hotărârea 24/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 24 privind aprobarea contractului de asociere în participațiune încheiat între Municipiul Sibiu și SC MAX MEDIA SRL,conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.138/2000
 • Hotărârea 23/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 23 privind aprobarea Convenției între ANL și Consiliul Local al Municipiului Sibiu pentru reglementarea regimului juridic al terenului din zona Tilișca
 • Hotărârea 22/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 22 privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 21/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 21 privind validarea mandatului domnului Cosmin Silviu Ionescu în funcția de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 20/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 20 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al domnului Gheorghe Suditu
 • Hotărârea 19/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 19 privind validarea mandatului doamnei Aurelia Teșu în funcția de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 18/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTÃRÂREA NR. 18 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al domnului Cornel Ioan Langa
 • Hotărârea 17/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 17 privind aprobarea proceselor verbale întocmite cu ocazia licitației publice organizată de Primăria Municipiului Sibiu, în data de 10.01.2001, pentru concesionarea unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 16/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 16 privind aprobarea majorării tarifelor practicate de către SC Tursib SA la bilete și abonamente pentru transportul urban de călători în municipiul Sibiu
 • Hotărârea 15/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 15 privind eșalonarea la plată a obligațiilor restante față de bugetul local ale SC Star Internațional SRL Sucursala Sibiu
 • Hotărârea 14/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 14 privind aprobarea PUD-ului modificator zona Tilişca şi revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 128/1997 şi nr. 171/2000 (Modificată de HCL NR. 7/2002 și HCL NR. 8/2002)
 • Hotărârea 13/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 13 privind avizarea documentaţiei “PUD Amenajare teren acces Cimitir central Sibiu”
 • Hotărârea 12/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 12 privind revocarea Deciziilor nr.197/1984 și nr.198/1984, ale fostului Comitet Executiv al Consiliului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 11/2001 - Municipiul Sibiu

  Hotararea nr. 11 privind revocarea Deciziilor nr.197/1984 și nr.198/1984, ale fostului Comitet Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 10/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 10 privind trecerea în administrarea Primăriei Municipiului Sibiu a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu, Piața Mică nr. 22
 • Hotărârea 9/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 9 privind repartizarea prioritară a unor locuințe din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmează să fie evacuate
 • Hotărârea 8/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 8 privind însușirea sau neînsușirea unor rapoarte de expertiză tehnică-judiciară
 • Hotărârea 7/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 7 privind prelungirea contractelor pentru unele spații cu altă destinație decât aceea de locuință deținute de beneficiarii Legii nr.42/1990
 • Hotărârea 6/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.6 privind prelungirea termenului contractului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu, str.Arhivelor nr.1 închieiat cu SC Dacia Traiană SA.
 • Hotărârea 5/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 5 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru unele categorii de spații obținute fără licitație publică.
 • Hotărârea 4/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 4 privind aprobarea contractului de închiriere tip și a caietului de sarcini pentru închirierea amplasamentelor pe care urmează să se realizeze un sistem grupat de garaje.
 • Hotărârea 3/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 3 privind aprobarea Contractului de asociere în participațiune încheiat între Municipiul Sibiu și SC Beta Cons SRL conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.138/2000
 • Hotărârea 2/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 2 privind validarea mandatului domnului Popa Gheorghe Ioan în funcția de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.
 • Hotărârea 1/2001 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 1 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al domnului Ioan Cindrea