Hotărârea nr. 96/1998

HOTARIREA NR. 96 privind repartizarea locuinței din str. Avram Iancu nr.9
98h96

JUDETUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 96

privind repartizarea locuinţei din str. Avram Iancu nr.9

  

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.1998,

Analizând avizul Comisiei sociale de repartizare a locuinţelor din data de 24.06.1998, având în componenţă următorii consilieri : Ioan Cindrea, Eugen Martin, Lucian Cuşnir, Amalia Bălăşoiu, Ilie Mitea, Constantin Oprean şi Gheorghe Suditu,

În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (2), lit. ”g” şi ”y” din Legea nr. 69/1991,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

  

Art.1. Se repartizează locuinţa situată în Sibiu, str. Avram Iancu nr.9, familiei HOLO ŞTEFAN, formată din trei persoane, cu domiciliul actual în Sibiu, str.Xenopol, nr.21

Art.2. Direcţia Patrimoniu şi R.A.G.C.L. Sibiu - Agenţia Fond Locativ vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

Adoptată în Sibiu, la data de 25 iunie 1998.

 

PRESEDINTE,

Ion Ariton

SECRETAR,

Silviu Nica