Hotărârea nr. 95/1998

HOTARIREA NR. 95 privind repartizarea locuinței din str. 9 Mai nr.5, familiei Pașca Vasile
98h95
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
HOTĂRÂREA NR. 95
privind repartizarea locuinţei din str. 9 Mai nr.5, familiei Paşca Vasile

 

 
Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.1998,

Analizând referatul nr.29119/1998, al Comisiei sociale de repartizare a locuinţelor, având în componenţă următorii consilieri : Ioan Cindrea, Eugen Martin, Lucian Cuşnir, Amalia Bălăşoiu, Ilie Mitea, Constantin Oprean şi Gheorghe Suditu,

În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (2), lit. ”g” şi ”y’” din Legea nr. 69/1991,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1. Se repartizează locuinţa situată în Sibiu, str. 9 Mai nr.5, familiei Paşca Vasile, domiciliată în Sibiu, str. Constituţiei nr.26.

Art.2. Direcţia Patrimoniu şi R.A.G.C.L. Sibiu - Agenţia Fond Locativ vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 
 
Adoptată în Sibiu, la data de 25 iunie 1998.

 

PRESEDINTE,
ION ARITON

SECRETAR,
SILVIU NICA