Hotărârea nr. 91/1998

HOTARIREA NR. 91 privind trecerea în administrarea Primăriei Municipiului Sibiu, din administrarea RAGCL, a parcărilor proprietate a Statului Român
98h91
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A   N R . 91
privind trecerea în administrarea Primăriei Municipiului Sibiu, din administrarea RAGCL, a parcărilor proprietate a Statului Român

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.1998

Analizând referatul nr.27574/1998, al Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune trecerea în administrarea Primăriei Municipiului Sibiu, din administrarea RAGCL Sibiu, a parcărilor proprietate a Statului Român,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (2), lit.’’g’’ şi ale art.84, alin. (1) din Legea nr. 69/1991,

În temeiul art. 28 din legea nr 69/1991, privind administraţia publică locală, republicată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Parcările, proprietate a Statului Român, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trec din administrarea RAGCL Sibiu, în administrarea Primăriei Municipiului Sibiu.

Art.2 Primăria Municipiului Sibiu va propune închirierea parcărilor prin licitaţie publică, pe termen de 1 an.

Art.3 Primăria Municipiului Sibiu va urmări încasarea la timp a taxelor stabilite în contractele de închiriere.

Art.4 Direcţia Patrimoniu. Direcţia Economică, DUAT şi RAGCL, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 25 iunie 1998.

 

PREŞEDINTE
ION ARITON

SECRETAR
SILVIU NICA


Anexa 1
SITUAŢIA PARCĂRILOR PROPRIETATE A STATULUI ROMÂN
DIN MUNICIPIUL SIBIU
 
Nr. crt.
Denumire parcare
Supra-faţa (mp)
Nr. locuri
Din care pt. handica-paţi
Administrator
Nr. contract
Perioada contractată
 1 Cazarma 90 
3.600
    Primăria Sibiu (fără plată)    
 2 Hotel “Bulevard“
1.670
99
2
ADP Sibiu (cu plată)    
 3 Hotel “Continental“
1.169
37
-
Primăria Sibiu    
 4 Hotel “Împăratul Romanilor“
869
40
2
SC Julia SRL (Mâţiu Ioan) 7965/08.10.1996 

act ad. 4292/03.11.1998

09.10.1997 - 09.10.1998
 5 Hotel “Împăratul Romanilor“
130
6
-
B.C.R. Sibiu 189/19.01.1998 01.01.1998 - 31.12.1998
 6 Hotel “Parc Stadion“
443
24
1
SC Julia SRL (Mâţiu Ioan) 7965/08.10.1996 

act. ad. 4292/03.11.1998

09.10.1998 - 09.10.1998
 7 Piaţa Mic㠓Union“
1.854
70
4
SC Arena Prest Serv SRL 

Filko Doina

4293/03.11.1997 03.11.1997 - 01.11.1998
 8 Piaţa Mic㠓Union“
159
2
-
MCPT ASTRA 4907/09.12.1997 01.01.1998 - 31.12.1998
 9 P-ţa Mic㠓 Biserica Catolic㠓 
677
29
2
SC Alta-Com SRL Lăcătuş Nicolae 54/09.01.1997 

act ad. 5157/..... 12.97

31.12.1997 - 31.12.1998
 10 P-ţa Mic㠓 Casa Artelor” 
1.220
40
2
SC Delfinul SRL (Iancu Ioan ) 3271/20.08.1997 18.08.1997 - 18.08.1998
 11 P-ţa Cibin PIM
1.460
34
2
SC Transerv Negoiu SRL 

Gritu Gheorghe

281/23.12.1996 01.01.1998 - 31.12.1998
 12 P-ţa Cibin - UNELTE AGRICOLE 
718
51
5
S C Alta-Com SRL Lăcătuş Nicolae 53/09.01.1997 

act ad. 5159/24.12.1997

31.12.1997 - 31.12.1998
 13 P-ţa Teatrului 
1.236
27
-
SC Delfinul SRL (Iancu Ioan) 885/24.02.1998 24.02.1998 - 01.03.1999
 14 P-ţa Rahovei 
330
26
-
Administraţia Pieţelor    
 15 P-ţa l Decembrie 1918 (Gara) 
1.500
 
-
ADP Sibiu (fără plată)    
 16 Han Dumbrava
5.950 
116
-
ADP Sibiu (fără plată)     
 17 Han Dumbrava Motel
260
7
-
ADP Sibiu (fărăplată)    
 18 Şos. Alba Iulia PECO
1.781
43
  ADP Sibiu (fără plată)     
 19 B-dul Spitalelor 
1.200
    Spitalul Judeţean Sibiu  H.C.L. 113/1996 09.09.1996-09.09.2001
 20 Spitalul Judeţean - Morga 
1.027 
89
-
Spitalul Judeţean Sibiu  H.C.L. 113/1996 09.09.1996-09.09.2001
21 Stadion Municipal
500
    fără plată    
 22 Str. Malului - SCANDIA 
2.825
    ADP Sibiu (fără plată)    
 23 Sos. Alba Iulia - Benzinărie
1.781
43
  ADP Sibiu (fără plată)     
 24 Sos.Alba Iulia - Service Cibin 
200
    fără plată    
 25 Sos.Alba Iulia - Dacia Service
117
10
  ADP Sibiu (fără plată)    
 26 Şos. Alba Iulia Sibiana
350
         
 27 Şos. Alba Iulia Intr. de morărit
1.050
    fără plată    
 28 Şos. Alba Iulia IOMCOOP
300
    fără plată    
 29 Şos. Alba Iulia Aeroport
1.869
126
  ADP Sibiu (fără plată)    
 30 Şos. Alba Iulia COMAT
1.411
20
  ADP Sibiu (fără plată)    
 31 MCPT ASTRA
1.700
         
 32 Tribunalul Judeţean (Justiţiei)
500
    fără plată    
 33 Tribunalul Judeţean Timişului
450
    fără plată    
 34 Librăria Luceafărul Casa Modei
446
20
2
SC Julia SRL (Mâţiu Ioan ) 9011/24.12.1996 

act ad. 5155/24.12.1997

31.12.1997 - 31.12.1998
 35 Str. Revoluţiei (Poliţia, SRI)
1.200
    fără plată    
 36 Cedonia - Transilvania 
713
57
  SC Julia SRL (Mâţiu Ioan ) 2282/13.03.1998 01.05.1998 - 31.12.1998
 37 P-ţa Huet (Griviţei ) 
1415
46
2
ADP Sibiu 52/09.01.1997 expirat 

(anunţare licitaţie)

 
 38 Oborul de vite
670
45
  ADP Sibiu (fără plată) parcare neamenajată    
 39 Bazin Olimpia
1317
37
  Primăria Sibiu    
 40 Str. S. Brukenthal
320
         
 41 Independenţa I
1.500
    fără plată    
 42 Independenţa II
7.200
         
 43 ICEMENERG
700
         
 44 HIDROSIB
1.000
         
 45 COMPA
3.200
         
 46 TRANSMIXT
500
         
 47 Teren sport COMPA
600
         
 48 Simerom str. Fabricii
550
         
 49 Simerom str. Lector
400
         
 50 Simerom lângă Viaduct
1.200
         
 51 Retezat
350
         
 52 Balanţa I
450
         
 53 Mal Cibin Virola
800
         
 54 Mondex
1.000
         
 55 Flaro
250
         
 56 Libertatea
600
         
 57 Piaţa Aurel Vlaicu
150
6
  Banca Bucureşti (Teodor Bucur) 1815/12.05.1997 01.05.1997 - 01.05.2002
 58 Piaţa Mare
480
    Primăria    
 59 B-dul V. Milea
8.050