Hotărârea nr. 88/1998

HOTARIREA NR. 88 privind schimbarea componenței Comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
98h89
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
HOTÃRÂREA  NR. 88
privind schimbarea componenĂžei Comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽn ÂşedinĂža din data de 25 iunie 1998,

Analizând referatul nr.27196/1998, al DirecÞiei AdministraÞie, prin care se propune schimbarea componenÞei Comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vãzând Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.178/1997,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi a libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (3) din Legea nr.69/1991, ale Legii nr.114/1996, precum ºi cu prevederile Hotãrârii Guvernului României nr. 446/1997, privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinþei nr.114/1996,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã,

 

HOTÃRêTE:
 
Art.1. Comisia socialã a Consiliului Local al Municipiului Sibiu va avea, Începând cu data de 1 iulie 1998, urmãtoarea componenÞã:

- Costeiu Eftimie - consilier local

- Klein Hans - consilier local

- Maxim Aurel - consilier local

- Tarcea Nicolae - consilier local

- Tuluc Gheorghe - consilier local

Art.2. Comisia stabilitĂŁ la art. 1 ĂŽÂşi va exercita mandatul pe o perioadĂŁ de 6 luni ( 1 iulie 1998 - 31 decembrie 1988).

 
AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 25 iunie 1998.

 
PRESEDINTE,
ION ARITON

SECRETAR,
SILVIU NICA