Hotărârea nr. 85/1998

HOTARIREA NR. 85 privind acordarea titlului de ”Cetăţean de onoare al municipiului Sibiu” domnului Thomas Curtean
98h85
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
HOTĂRÂREA NR. 85
privind acordarea titlului de ”Cetăţean de onoare al municipiului Sibiu” domnului Thomas Curtean
 
 
Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.1998,

Având în vedere propunerea consilierilor Iuliana Drăguţoiu, Lucian Nadiu, Teodor Ancuţa, Grigorie Dobrescu şi analizînd raportul Comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de ”Cetăţean de onoare al municipiului Sibiu” nr.28504/1998, referitoare la acordarea acestui titlu domnului Thomas Curtean,

În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (2), lit. ’u’ din Legea nr. 69/1991,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1. Se conferă titlul de ”Cetăţean de onoare al municipiului Sibiu” domnului Thomas Curtean.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu şi Serviciul Relaţii Publice Interne şi Internaţionale vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 
Adoptată în Sibiu, la data de 25 iunie 1998.

 
PRESEDINTE,
ION ARITON

 SECRETAR,
SILVIU NICA