Hotărârea nr. 76/1998

HOTARIREA NR. 76 privind completarea unor comisii ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu
98h76
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
HOTĂRÂREA NR. 76
privind completarea unor comisii ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în şedinţa extraordinară din data de 22.06. 1998,

Având în vedere numirea domnului Alexandru Ioan Olteanu în funcţia de subprefect al judeţului Sibiu şi Hotărârea nr. 75/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind validarea mandatului de consilier al doamnei Rodica Barbaza,

În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr.69/1991 şi ale Statutului Municipiului Sibiu,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1. Se completează Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţămînt, sănătate, cultură, protecţie socială , sportive şi de agrement cu d-na consilier Rodica Barbaza.

Art.2. Se completează Comisia care face propuneri pentru acordarea titlului de ”Cetăţean de Onoare al Municipiului Sibiu”, cu d-na consilier Rodica Barbaza.

 
 Adoptată în Sibiu, la data de 22 iunie 1998.

 

PRESEDINTE,
NICOLAE TARCEA

 
 SECRETAR,
 SILVIU NICA