Hotărârea nr. 75/1998

HOTARIREA NR. 75 privind validarea mandatului doamnei Rodica Barbaza în funcția de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu
98h75
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 75
privind validarea mandatului doamnei Rodica Barbaza ĂŽn funcĂžia de consilier ĂŽn Consiliul Local al Municipiului Sibiu
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽn ÂşedinĂža extraordinarĂŁ din data de 22.06.1998,

Analizând raportul Comisiei de validare privind legalitatea mandatului doamnei Rodica Barbaza În funcÞia de consilier În Consiliul Local al Municipiului Sibiu,

Având În vedere numirea domnului Alexandru Ioan Olteanu În funcÞia de subprefect al judeÞului Sibiu,

În conformitate cu prevederile art. 17 ºi 19 din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã,

 

HOTÃRêTE:

 

 

Art.unic. Se valideazĂŁ mandatul doamnei Rodica Barbaza, ĂŽn funcĂžia de consilier ĂŽn Consiliul Local al Municipiului Sibiu, aflatĂŁ pe locul 2 pe lista candidaĂžilor Partidului AlianĂžei Civice, la alegerile din 2 iunie 1996.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 22 iunie 1998.

 

PRESEDINTE,

NICOLAE TARCEA

 
SECRETAR,

SILVIU NICA