Hotărârea nr. 74/1998

HOTARIREA NR. 74 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Alexandru Ioan Olteanu în Consiliul Local al Municipiului Sibiu
98h74
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 74
privind încetarea mandatului de consilier al domnului Alexandru Ioan Olteanu în Consiliul Local al Municipiului Sibiu
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 22.o6.1998,

Având în vedere numirea domnului Alexandru Ioan Olteanu în funcţia de subprefect al judeţului Sibiu, prin Hotărârea Guvernului României nr.281/1998,

În conformitate cu prevederile art. 15, alin.(1), lit.”a” şi 19, alin. (1) din Legea nr. 69/1991,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:
 

Articol unic Se constată încetarea mandatului de consilier al domnului Alexandru Ioan Olteanu, în Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ca urmare a incompatibilităţii create prin numirea dânsului în funcţia de subprefect al judeţului Sibiu.

 
 Adoptată în Sibiu, la data de 22 iunie 1998.

 

PRESEDINTE,

NICOLAE TARCEA

 

SECRETAR,

SILVIU NICA