Hotărârea nr. 71/1998

HOTARIREA NR. 71 privind aprobarea valorilor actualizate ale devizelor generale pentru unele obiective de investiții
98h71
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
HOTARAREA NR.71
privind aprobarea valorilor actualizate ale devizelor generale pentru unele obiective de investiţii
 
 
 

Consiliul Local al municipiului Sibiu, în şedinţa ordinară din data de 28.05.1998,

Analizînd referatul nr25512/1998 al Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea valorilor actualizate ale următoarelor obiective de investiţii :Extindere alimentare cu apă a municipiului Sibiu - sursa Sadu, Alimentare cu apă şi canalizare Păltiniş, Lucrări tehnico-edilitare Turnişor IV - Sibiu bloc21,23,27; Vasile Aron Sibiu ; Piaţa 1 Decembrie etapa I - IV bloc 69 garsoniere Sibiu şi Viaduct Sibiu.

In conformitate cu prevederile art.22, alin. 10 din Legea finanţelor publice nr.72 /1996, şi ale art.20, alin. 2, litera m din Legea nr.69/1991

In temeiul prevederilor art. nr. 28 din Legea nr .69 /1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTARĂSTE:

 

Art 1. Se aprobă valoarea actualizată a obiectivelor de investiţii după cum urmează:

 1. Extindere alimentare cu apă a municipiului Sibiu - sursa Sadu
Valoarea actualizată a devizului general este de :
  • valoarea totalㅅ…………………………..44.885.240 mii lei
din care :

construcţii montaj……………………………….35.327.517,3 mii lei

 1. Alimentare cu apă şi canalizare Păltiniş
Valoarea actualizată a devizului general este de :
  • valoarea totalㅅ………………………….12.257.790,6 mii lei
din care :

construcţii montaj…………………………………8.246.059,2 mii lei

 1. Lucrări tehnico - edilitare Turnişor IV Sibiu , bloc 21, 23 şi 27
Valoarea actualizată a devizului general este de :
  • valoarea totalㅅ…………………………….1.028.452,7 mii lei
din care :

construcţii montaj………………………………….1.006.586,1 mii lei

 1. Lucrări tehnico - edilitare Vasile Aron, Sibiu
Valoarea actualizată a devizului general este de :
  • valoarea totalㅅ…………………………….1.654.311 mii lei
din care :

construcţii montaj………………………………….1.629.750,5 mii lei

 1. Lucrări tehnico - edilitare Piaţa 1 Decembrie 1918, etapa I Sibiu
Valoarea actualizată a devizului general este de :
  • valoarea totalㅅ…………………………….9.158.281,4 mii lei
din care :

construcţii montaj………………………………….8.984.617,2 mii lei

 1. Lucrări tehnico - edilitare Piaţa 1 Decembrie 1918 etapa IV , bloc 69 garsoniere Sibiu
Valoarea actualizată a devizului general este de :
  • valoarea totalㅅ……………………………….472.545,8 mii lei
din care :

construcţii montaj…………………………………….457.379,7 mii lei

 1. Lucrări tehnico - edilitare Viaduct Sibiu
Valoarea actualizată a devizului general este de :
  • valoarea totalㅅ……………………………..3.839.706,1 mii lei
din care :

construcţii montaj…………………………………..3.550.910,1 mii lei

Art 2. Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi RAGCL Sibiu vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri

 

Adoptată în Sibiu, la data de 28 mai 1998.

 

PRESEDINTE,

CONSTANTIN OPREAN