Hotărârea nr. 70/1998

HOTARIREA NR. 70 privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor ocazionate de sărbătorirea ZILEI INTERNAÞIONALE A COPILULUI în data de 31.05.1998
98h70
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
HOTĂRÂREA NR.70
privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor ocazionate de sărbătorirea ZILEI INTERNAŢIONALE A COPILULUI în data de 31.05.1998
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.1998,

Analizând referatul nr.25244/1998, al Serviciului Relaţii Publice Interne şi Internaţionale şi referatul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, prin care se propune aprobarea participării Primăriei ca şi organizator, precum şi suportarea cheltuielilor ce-i revin pentru desfăşurarea sărbătorirea ZILEI INTERNAŢIONALE A COPILULUI,

În conformitate cu prevederile art.20, lit.’’o’’ din Legea nr.69/1991, ale art.78 din Legea nr.72/1996, a finanţelor publice, precum şi ale art.4, lit. “a” şi “b” din Legea nr.32/1994, a sponsorizării, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului României nr.36/1998,

În temeiul prevederilor art.28 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1.: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu şi Primăriei Municipiului Sibiu ca şi coorganizatori la manifestările ocazionate de “Ziua Internaţională a Copilului” , care vor avea loc în data de 31.05.1998.

Art.2.: Se aprobă finanţarea în sumă de 2.300.000 lei pentru efectuarea cheltuielilor privind organizarea acţiunilor social-culturale şi sonorizarea spectacolelor ocazionate de sărbătorirea “Zilei Internaţoinale a Copilului” din sponsorizările încasate pentru acţiuni social-culturale

Art.3.: Direcţia Economică,Serviciul Relaţii publice Interne şi Internaţionale şi Casa de Cultură a Municipiului Sibiu vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Dată în Sibiu, la 28 mai 1998.

 

PREŞEDINTE,

CONSTANTIN OPREAN