Hotărârea nr. 69/1998

HOTARIREA NR. 69 privind schimbarea destinației din str. Turnului nr.23 și trecerea în administrarea Primăriei Municipiului Sibiu pentru a fi folosit ca CENTRU INTEGRAT DE MÃSURI ACTIVE PENTRU COMBATEREA ÂŞOMAJULUI
98h69
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
HOTĂRÂREA NR. 69
privind schimbarea destinaţiei din str. Turnului nr.23 şi trecerea în administrarea Primăriei Municipiului Sibiu pentru a fi folosit ca CENTRU INTEGRAT DE MĂSURI ACTIVE PENTRU COMBATEREA ŞOMAJULUI
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05. 1998,

Analizând referatul nr. 253391998, al Comisiei pentru servicii publice şi comerţ, precum şi raportul nr.25337/1998, al Serviciului Administrare Patrimoniu, prin care se propune trecerea în administrarea Primăriei Municipiului Sibiu a spaţiului din str.Turnului nr.23, necesar înfiinţării unui Centru integrat de măsuri active pentru combaterea şomajului,

În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (2), lit. ”g” din Legea nr. 69/1991 şi ale art.64 din Legea nr.114/1996,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, nr.29/1998, privind repartizarea spaţiului localtiv din Sibiu, str.Turnului nr.23.

Art.2. Spaţiul situat în Sibiu, str.Turnului nr.23, în suprafaţă de 117,58 mp., WC şi hol, în suprafaţă de 13,92 mp. şi arhivă + garaj în suprafaţă de 206,72 mp., se preia din administrarea R.A.G.C.L.Sibiu şi se trece în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.3. Se aprobă schimbarea destinaţiei spaţiului de mai sus din locuinţă în ”Centru integrat de măsuri active pentru combaterea şomajului ” şi va fi folosit în exclusivitate de către beneficiarii de finanţări externe nerambursabile, în acest scop.

Art.4. Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică şi R.A.G.C.L. Sibiu vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărîri.

 

 Adoptată în Sibiu, la data de 28 mai 1998.

 

PRESEDINTE,

CONSTANTIN OPREAN