Hotărârea nr. 65/1998

HOTARIREA NR. 65 pentru completarea Hotărârii nr.148/1996, privind împroprietărirea veteranilor de război conform prevederilor Legii nr.44/1994
98h65
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 

 

HOTĂRÂREA NR. 65
pentru completarea Hotărârii nr.148/1996, privind împroprietărirea veteranilor de război conform prevederilor Legii nr.44/1994
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.1998,

Analizând referatul nr. 23763/1998, al Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune eliberarea titlurilor de proprietate veteranilor de război, beneficiari ai Legii nr.44/1994, pentru suprafaţa de 500 mp., la care sunt îndreptăţiţi,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului

În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (2), lit. ”g” din Legea nr. 69/1991, precum şi cu prevederile art.13, alin.1, lit. ”B” din Legea nr. 44/1994,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1. Se aprobă împroprietărirea beneficiarilor Legii nr. 44/1994, cu câte un lot în suprafaţă de 500 mp., conform tabelului cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând repartizarea loturilor pe fiecare beneficiar, precum şi modul de repartizare, întocmit de către Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război - Filiala Sibiu.

Art.2. În vederea punerii în posesie şi emiterii titlurilor de proprietate se constituie comisia formată din următoarele persoane:

- Ioan Sturz - viceprimar

- Ioan Chidu - Direcţia Urbanism

- Emilian Popa - Direcţia Patrimoniu

- Nicolae Puştea - Direcţia Patrimoniu

- Cornelia Irimie - Serviciul Juridic-Contencios

Art.3. Comisia menţionată la art.2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 28 mai 1998.

 

PRESEDINTE,

CONSTANTIN OPREAN


ANEXA Nr. 1.
 
TABEL NOMINAL
Cu veteranii de război decoraţi din Municipiul Sibiu, care solicită 500 mp. loc de casă, îndreptăţiţi conform Legii nr. 44/1994, articolul 13 lit. “ b “

 

Nr. 

crt.

Numele şi prenumele  Legitimaţia 
Gradul 
Decoraţia  Tarlaua  Locul Nr. 
ADRESA 
 1. NICU ENE  1565  Plut.
9Tab
3
8
Str.Ocnei Nr. 21 
 2. ŞERBAN AUREL  1180 Sg.Major 
9
3
10
Al.Petuniei bl.5 et.3 /21
 3. MUNTEAN ALEXANDRU  1993 Sg.Major 
9
6
6
T-gul Peştelui Nr. 10
 4. LĂPĂDATU NICOLAE  1992 Plut.
9
6
9
Rahovei bl. 51/34
 5. MUNTAN ILIE  1602 Sg.Major 
9
6
7
Narciselor Nr. 2/A
 6. CHICANIŢA NICOLAE  0486 Plut.
8
6
4
Ştrandului 18/9
 7. CRISTEA IOAN 1302 Locot.
8
7
8
Alpinismului Nr. 6 
 8. CHIRCA PETRU  0278 Sg.Major 
9
24
8
Cojocarilor Nr. 18 
 9. RAUX ILIE  1043 Plut.
9
26
3
Urlea Nr. 59 
 10. HUDRA VASILE  0606 Plut.
9
26
10
Sălajului bl. 3/17
 11. BOCŞAN D.IOAN  0304 Plt.Mj. 
12
1
6
Manejului Nr. 4 
 12. GREAVU NICOLAE  0532 Plut.
9
27
16
Fraţii Buyeşti bl. 10/A/9
 13. POPA I.IOAN  0943 Plut.
9
27
11
C.Dumbrăvii bl. 10/A/5
 14. COTU GABRIEL  0189 Colonel 
3-5
7
7
N.Bălcescu nr. 25
 15. CIOVICA SIMION  1251 Plut.
9
27
12
E.Varga nr. 10 
 16. COCOR MIRCU  0340 Sg.Major 
9
44
1
Verzăriei nr. 2
 17. MURGU IOAN  0030 Sg.major 
12
28
12
Iezer nr. 5/36
 18. STANCEL IOAN  1452 Sg.Major 
9
29
12
Valea Frumoasei bl. 4/18
 19. GALEA EUGEN  0536 Cpt.
9
29
11
Balea nr. 15
 20. BĂRBULESCU FLOREA  1758 Plut.
9
29
10
P-ţa Aurarilor nr. 10
 21. MICU SIMION  0790 Sg.Major 
9
45
7
Urlea nr. 3
 22. GURAN GHEORGHE  0554 Sg.Major 
9
45
8
Stefan cel Mare nr. 169
 23. PUŞTEA A. NICOLAE  2023 Sg.Major 
9
44
Moldovei nr. 50
 24. DAVID D. VICTOR  0020 Plt.Mj.
9
44
3
Patrioţilor nr.14
 25. NEAMŢU M.NICOLAE  2022 Sg.Major 
9
44
2
Semaforului bl. 13/17