Hotărârea nr. 60/1998

HOTARIREA NR. 60 privind repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat, disponibile
98h60
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

H O T A R Â R E A N R .60
privind repartizarea locuintelor din fondul locativ de stat, disponibile

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n s edint a ordinara din data de 30 aprilie 1998,

Analizâ nd referatul nr.20324/1998, al Comisiei sociale, prin care se propune repartizarea unui numar de 48 de locuinte disponibile, din fondul locativ de stat, persoanelor care au îndeplinit punctajele maxime, întocmite în baza Metodologiei care stabileste criteriile privind repartizarea locuintelor,

Vazând adresa nr. 21140/1998, a Agentiei Fond Locativ,

Î n conformitate cu prevederile art. 20 lit. "g" din Legea nr. 69/1991,ale art.36 din Hotarârea Guvernului României nr.446/1997 si ale art.21 din Legea nr.114/1996,

Î n temeiul art. 28 din Legea 69 / 1991, republicata privind administrat ia publica locala , modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta nr. 22/26 mai 1997 a Guvernului României,

 

HOTARA S TE:
 

Art.1.: Se repartizeaza un numar de 48 de locuinte din fondul locativ de stat, persoanelor care au îndeplinit punctajele maxime, întocmite în baza Metodologiei de repartizare si a criteriilor stabilite, prin aceasta, nominalizarile personelor si locuintele ce le vor ocupa fiind prezentate în Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2.: - Directia Patrimoniu si Agentia Fond Locativ, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata în Sibiu, la 30 aprilie 1998

 

PRESEDINTE,

IOAN CINDREA

 


Anexa nr.1

 
TABEL NOMINAL
- repartizarea locuintelor din fondul locativ de stat disponibile -
 
 
Nr.
crt
Adresa
Spatiul existent
Persoana careia i se repartizeaza locuinta
Persoana care a detinut locuinta
1. str.Oncesti nr.7/37 2 camere + dep.
Deac Valeriu
Tudor Maria - rez. contract
2. Piata Unirii nr.2 2 camere + dep.
Vecerdea Ioan
Traistaru Maria - decedat
3. str.Cetatii nr.20 2 camere + dep.
Dihel Ioan Voicu
Chirila Emilia - rez. contract
4. str.Avram Iancu nr.7 2 camere + dep.
Necula Mariana
Wagner Rudolf - decedat
5. str.Tribunei nr.18 2 camere + dep.
Balasa Daniel
Fîntîna Paraschiva - decedat
6. str.N.Balcescu nr.12 2 camere + dep.
Deac Mihai
Neacsu Elena - decedat
7. str.Livezii nr.2 2 camere + dep.
Toader Viorica
FLORAFARM-renuntare contr
8. Tiglari bl.B1/3 2 camere + dep.
Marginean Dan
Konig Reghina - rez.contract
9. str.Siretului bl.10B/61 garsoniera
Dobrota Luminita
Borcan Dumitru - decedat
10 str.Crisanei nr.1 camera + dep.
Mota Alexandra (Brebenel)
Zinz Mihai - decedat
11 Calea Cisnadiei bl.17/19 garsoniera
Comanita Danusia (Vidan)
Popoviciu Ioan - decedat
12 str.9 Mai nr.43 camera + dep.
Balan Mariana
Toma Dumitru - decedat
13 str.Noua nr.18 camera + dep.
Lazar Mirel
Ghita Dumitru - decedat
14 str.Tg.Vinului nr.3 camera + dep.
Vizante Gheorghe
Pop Ioan - decedat
15 str.Viorelelor nr.12 camera + dep.
Man Daniela Fenica
Nita Otilia - decedat
16 str.Podului nr.3 camera + dep.
Szarkezi Claudia
Catarama Maria - contr. neîncheiat
17 str.Arhivelor nr.2 camera + dep.
Poplacenel Alin
Covataru Zenovia - decedat
18 str.Tipografilor nr.1 camera + dep.
Palaghia Dumitru
Ianicska Ferencz - decedat
19 str.S.Brukenthal nr.4 camera + dep.
Manuil Petru
Doctor Virginia - decedat
20 str.Centumvirilor nr.1 camera + dep.
Cîmpeanu Nicolae
Chivaran Maria - decedat
21 str.Pielarilor nr.22 camera + dep.
Vlad Marcel
Daju Nicolae - decedat
22 str.N.Balcescu nr.25 camera + dep.
Popescu Liliana
Bud Vasile - decedat
23 str.N.Balcescu nr.7 camera + dep.
Radu Ana
Florescu Iosefina - decedat
24 str.Avram Iancu nr.7 camera + WC acces
Catalin Neghina
Czerneski Elisabeta - decedat
25 str.N.Balcescu nr.25 camera + dep.
Popa Paula Marinela
Lie Nicolae - decedat
26 str.Tg.Pestelui nr.15 camera + dep.
Buhoiu Elena
Sorzat Elisabeta - decedat
27 P-ta Huet nr.8 camera + dep.
Danciu Ioan
Ivan Gheorghe - contract reziliat
28 B-dul Victoriei nr.33 camera + dep.
Mihai Coman
Valimarean Silvia - decedat
29 str. Felinarului nr.9 camera + dep.
Brasoveanu Ioan
Kraus Reinhart - rez.contract
30 str.Zidului nr.2 camera + dep.
Solomon Dumitru
Dragomir Dumitra - decedat
31 str.Teilor nr.22 camera + dep.
Tudor Daniel Ioan
Burla Ioan - decedat
32 str.9 Mai nr.47 camera + dep.
Butiu Florin
Schuster Maria - decedat
33 str. N.Balcescu nr.12 camera + WC acces
Corlaciu Livia
Moyzis Paraschiva - decedat
34 str.Ocnei nr.13 camera + dep. 
Popa Manuela
Tomulete Dumitru - decedat
35 str.Ocnei nr.5-7 camera + dep.
Antinie Elena
Furdui Aurel - decedat
36 str.Copernic nr.6 camera + dep.
Turcanu Vasilica
Mitre Ioan - decedat
37 P-ta Mare nr.6 camera + dep.
Burduhosu Leon
Zugrav Salomia - decedat
38 str.A.Iancu nr.1-3 camera + dep.
Spînu Bogdan
Neagu Gheorghe - decedat
39 str.Turnului nr.18 camera + WC acces
Cetean Mariana
Serb Corina - contract reziliat
40 str.9 Mai nr.17 camera + dep.
Florian Dorel
Grigorov Pauna - decedat
41 str.Movilei nr.14 camera + dep.
Braniste Horia
Stroe Nicolae - decedat
42 str.A.Iancu nr.14 camera + dep.
Badea Gheorghe Daniel
Bîrza Angela - decedat
43 Tiglari B6/17 2 camere + dep.
Bratu Adrian
Lungu Maria contract reziliat
44 str.Masarilor nr.12 camera + dep.
Ungureanu Nicolae
Serb Constantin - decedat
45 str.Blanarilor nr.9 camera + dep.
Jugastru Remus
Mos Maria - decedat
46 P-ta Mare nr.14 camera + WC acces
Hociota Mirela
Domnariu Ilie - decedat
47 str.A.Iancu nr.20 camera + dep.
Cubasa Petrica
Lisandru Cornelia - contract reziliat
48 str.C.Noica nr.27 camera + anexe
Chiru Laura
Suciu I.- contract reziliat