Hotărârea nr. 43/1998

HOTARIREA NR. 43 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.32/1998
98h43

JUDETUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

H O T A R Â R E A N R .43

privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.32/1998

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽn sedinta extraordinara din data de 14.04. 1998,

Analizând referatul nr. 17775/1998 al consilierilor locali T.Ancuta, I.Ariton, I.Cindrea, E.Costeiu, A.Maxim, V.Rosu, I.Mitea, V.Vlad, G.Suditu, G.Tuluc si C.Han, prin care se propune modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.32/1998,

În conformitate cu prevederile art1, alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului României nr. 30/1997, ale pct.20 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.207/1997, precum si ale art. 27, din Legea nr.69/1997,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTARASTE:

 

Art. 1. Se modifica Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.32/1998, urmând ca art.2 sa aiba urmatorul continut:

" Art.2. Structura reorganizata a R.A.G.C.L. va cuprinde urmatoarele societati comerciale:

a). o societate care are ĂŽn structura de productie administrarea domeniului public, ĂŽntretinerea, repararea si modernizarea drumurilor.

b). o societate care are ĂŽn structura de productie distributia apei si serviciilor de canalizare.

c). o societate care sa administreze domeniul de transport public local.

d). o societate de productie si furnizare a energiei termice.

e). o societate care va administra fondul locativ de stat.

Art.2. Articolele nr. 4,5,6 si 7 din Hotarârea nr.32/1998 vor deveni articolele 3,4,5 si 6.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu, la 14 aprilie 1998

 

PRESEDINTE,

EFTIMIE COSTEIU