Hotărârea nr. 38/1998

HOTARIREA NR. 38 privind majorarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate în cadrul Complexului Baia Neptun
98h39
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

 

H O T A R Â R E A NR.38
privind majorarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate în cadrul
Complexului Baia Neptun
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 31 martie 1998,

Analizând referatul nr.11593/1998, al Directiei Economice, prin care se propune majorarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate în cadrul Complexului Baia Neptun,

Vazând Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.62/1997, care completeaza Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.46/1997,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului si al Comisiei pentru servicii publice si comert,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), literele ’’j’’ si ’’l’’din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.22/1997,

 

HOTARASTE:

 

Art.1.: Se aproba majorarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate în cadrul Complexului Baia Neptun, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Noile tarife sunt aplicabile începând cu data de 1 aprilie 1998.

Art.2.: Directia Economica si Complexul Baia Neptun, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

 

 

Adoptata în Sibiu, la data de 31 martie 1998

 

PRESEDINTE

NICOLAE TARCEA

 

JUDETUL SIBIU                                                                                                                                         Anexa nr.1
CONSILIUL LOCAL AL                                                                                                                 la Hotarârea nr.38/1998
MUNICIPIULUI SIBIU

 

TARIFE PENTRU SERVICIILE AUXILIARE PRESTATE ÎN CADRUL
COMPLEXULUI BAIA NEPTUN
 
Operatia executata
Tarif 
[ lei ]
1. Frizerie
 
- Tuns
6.500
- Ras
5.000
- Spalat
3.000
- Frectie
3.000
- Fixat
3.000
2. Manichiura
Pedichiura
 
- Manichiura
10.000
- Sters/ lac.
2.000
- Pedichiura
20.000
- Sters/ lac.
2.000
 
- Regenerare
2.000
3. Coafor
 
- Permanent

Par scurt

12.000
- Permanent 

Par lung

18.000
- Tuns
10.000
- Ondulatie

Par scurt

10.000
- Ondulatie 

Par lung

12.000
- Spalat
3.500
- Fixat
500
- Vopsit
15.000
- Tratament balsam
200
- Coafat ocazii
25.000
- Aranjat mireasa
50.000
4. Cosmetica
 
- Tratament acneic
14.000
- Tratament normal
26.000
- Epilat lung 
18.000
- Epilat scurt
15.000
- Epilat inghinal
6.000
- Epilat axila
6.000
- Epilat mustata
3.500
- Epilat barba
3.500
- Pensat
5.000
- Vopsit gene
5.000
- Vopsit sprâncene
5.000
- Epilat brat
12.500
- Machiaj ocazii
25.000
 La tarifele pentru serviciile de frizerie, coafor, manichiura/pedichiura se vor adauga valoarea materialelor de baza (lama, oja, solutia de decolorat, solutia de permanent, fixativul, balsamul, acetona, etc.).

Retributia personalului din aceste sectoare sa se faca pe baza de procent din realizari, dupa ce au fost scazute valorile materialelor de baza, dupa cum urmeaza:

- frizerie: procent de 50 %;

- manichiura/pedichiura: procent de 45%;

- coafura: procent de 45%;

- cosmetica: procent de 45%.