Hotărârea nr. 36/1998

HOTARIREA NR. 36 privind majorarea tarifelor pentru prestatiile efectuate de R.A.G.C.L. Sibiu - Agentia Domeniul Public
98h36
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 

 

HOTARÂREA  NR.36
privind majorarea tarifelor pentru prestatiile efectuate de R.A.G.C. L. Sibiu - Agentia Domeniul Public
 
 
Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 31 martie 1998,

Analizând referatul nr.10942/04.03.1998, al Directiei Economice prin care se propune aprobarea majorarii tarifelor pentru prestatiile efectuate de R.A.G.C.L. Sibiu - Agentia Domeniul Public,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului si al Comisiei pentru servicii publice si comert,

În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (2), lit. 'g' si ’’j’’din Legea nr.69/1991,

În temeiul art. 28 din Legea 69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTARASTE:
 

Art.1.: Se aproba majorarea tarifelor pentru prestatiile efectuate de R.A.G.C.L. Sibiu - Agentia Domeniul Public, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre începând cu data prezentei.

Art.2.: R.A.G.C.L. Sibiu - Agentia Domeniul Public va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

 
 

Adoptata în Sibiu, la data de 31 martie 1998

 

PRESEDINTE,

NICOLAE TARCEA


JUDETUL SIBIU                                                                                                                                                Anexa

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU                                                                            la  Hotarârea nr.36/1998

 

 
 
Tarife pentru prestatiile efectuate de Agentia Domeniului Public

  

Nr.

crt.

Denumire prestatie
Tarif 
- lei -
1 Scris cruce
2.400
2 Tras clopot
1.300
3 Transportat decedat cu masina mortuara
85.000
4 Transport cu masina al sicriului gol la domicilui
14.600
5 Transport cu masina al decedatului de acasa
40.000
6 Înhumare, sapatul gropii
101.000
7 Ridicarea capacului de pe mormânt
11.000
8 Închirierea capelei o zi
21.300
9. Transport cu masina în afara Municipiului Sibiu
8.500
lei/km
10. Manipulare decedat în cazul transportului efectuat cu alte firme autorizate
8.100
11. Dezinfectat autofunerara
6.700
12. Exhumare cadavru
123.500
13. Salubrizare cimitir / an / loc de veci
6.000
14. Curatat cos si o ardere(pt.populatie)
9.400
15. Curatat sobe gatit la unitati economice
9.800
16. Desfundat cos cuib de pasari
9.800
17. Curatat element cuptor pâine
29.600
18. Curatat element cazan industrial
29.600
19. Curatat cos industrial 
19.800
20. Blocaj roti autoturisme care parcheaza în locuri nepermise
68.000
21. Bilet intrare Gradina Zoologica

- adulti

- elevi, studenti, militari

3.200
2.100
22. Închiriere barca 0,5 h
10.000
23. Loc mormânt - 7 ani
45.492
24. Loc mormânt - 25 ani
398.197
25. Taxe auto  
  - pâna la 1,5 t
5.685
  - pâna la 1,5 t - 4,5 t
56.885
  - peste 4,5 t si tractor cu remorca
65.984
  - carute 
5.685
  - autoturisme
2.213