Hotărârea nr. 33/1998

HOTARAREA NR . 33 privind aprobarea contului de executie a bugetului Municipiului Sibiu, la 31 decembrie 1997
98h33
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 

 

H O T A R Â R E A N R . 33
privind aprobarea contului de executie a bugetului Municipiului Sibiu,
la 31 decembrie 1997
 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în sedinta ordinara din data de 31 martie 1998,

 Analizând raportul nr.10736/03.03.1998 , privind executia bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Sibiu, la 31 decembrie 1997, prezentat de Directia economica,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

 În conformitate cu prevederile Legii Finantelor Publice nr.72/1996, ale Legii nr.72/1997, privind bugetul de stat pe anul 1997, precum si ale art.20, alin.(2), litera ’’e’’ din Legea nr.69/1991,

 În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTARASTE:
 

Articol unic: Se aproba contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Sibiu, la 31 decembrie 1997, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

Adoptata la Sibiu, la data de 31 martie 1998

 

PRESEDINTE,

NICOLAE TARCEA

 


JUDETUL SIBIU                                                                                                                                                      ANEXA nr. 1
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU                                                                                            la Hotarârea nr.33/1998
 
 

                                                                                                                                                                         -mii lei -

Nr.
crt
Denumirea indicatorilor
Cod
Plan an
1997
Realizat
pina la 
31.12.97
Diferente
%
0. 
1.     BUGETUL LOCAL -VENITURI  
58711200
56336586
-2374614
95,95
1. 
VENITURI PROPRII  
14615000
16358184
1743184
111,9
2. 
VENITURI CURENTE  
14450000
15681908
1231908
108,5
3. 
A.VENITURI FISCALE  
10872000
12811744
1939744
117,8
4. 
A1.IMPOZITE DIRECTE  
10472000
11813665
1341666
112,8
5. 
IMPOZITUL PE PROFIT 01.02
376000
661031
285031
175,8
6. 
IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 03.02
4315000
5654508 
1339508
131
7. 
Impoz. pe venit liber prof. meserias. si as. familiale 03.02.01
1515000
2423355
908355
160
8. I
Impoz. pe cladiri si terenuri-pers. fizice 03.02.02
600000
566627
-33373
94,4
9. 
Taxa as. mijl. de transp.- pers fizice 03.02.03
500000
490108
-9892
98
10. 
Taxe de timbru 03.02.04
1400000
1878864
478864
134
11. 
Alte impozite si taxe de la populatie 03.02.30
300000
295554
-4446
98,5
12. 
TAXA PTR.FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT 04.02
250000
287733
22279
115
13. 
IMPOZIT PE CLADIRI SI TERENURI DE LA P.JURID. 05.02
4000000
2741318
-1258682
68,5
14. 
TAXE AS. MIJL. DE TRANS. PERS. JURID. 06.02
700000
637386
-62614
91
15. 
IMPOZIT PE VENITUL AGRICOL 07.02
31000
2709
-28291
8,7
16. 
ALTE IMPOZITE DIRECTE 08.02
800000
1828980
1028980
228,6
17. 
Impozit pe ven. realizate de persoane nerezidente 08.02.01
400000
765121
365121
191,3
18. 
Alte impozite directe 08.02.30
400000
1063859
663859
266
19. 
IMPOZITE INDIRECTE  
400000
998079
598079
249,5
20. 
Impozitul pe spectacole 15.02
50000
93632
43632
187,3
21. 
Alte impozite indirecte 17.02
350000
904447
554447
258,4
22. 
Taxe de timbru de la pers juridice 17.02.01
350000
904447
554447
258,4
23. 
Alte incasari din impoz. indirecte 17.02.30
-
-
   
24. 
B.VENITURI NEFISCALE  
3578000
2870163
-707837
80,2
25. 
VARSAM. DIN PROFIT NET AL REG.AUTON.  
124000
124213
213
100,2
26. 
 
VARSAMINTE DE INSTITUTIILE PUBLICE 21.02
1130000
1072029
-57971
94,9
27. 
Taxe si alte venit. priv. circ. pe drum publice 21.02.06
530000
592750
62750
111,8
28. 
Alte venituri de la inst publice 21.02.30
600000
479279
-120721
79,9
29. 
DIVERSE VENITURI  22.02
2324000
1673921
-650079
72
30. 
Venituri din recup. chelt. de judec. imputatii si despag. 22.02.02
200000
271000
71000
135,5
31. 
Venituri din amenzi aplicate 22.02.03
400000
392180
-7820
98
32. 
Restituiri din fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 22.02.05
50000
86798
36798
173,6
33. 
Venituri din concesiuni 22.02.07
1624000
922874
-701126
56,8
34. 
Incasari din alte surse 22.02.30
50000
1069
-48931
2,1
35. 
ll.VENITURI DIN CAPITAL  
165000
676276
511276
409,8
36. 
VENITURI DIN VALORIFICARE UNOR BUNURI ALE STATULUI 30.02
165000
676276
511276
409,8
37. 
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit publice 30.02.01
40000
1977
-38023
4,9
38. 
Venituri din vinzarea de locuinte 30.02.03
125000
674299
549299
539,4
39. 
SUME DEFALCATE DIN VENITURILE BUGETULUI DE STAT  
10346000
10346000
-
100
40. 
SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 34.02
10346000
10346000
-
100
41. 
IV. SUBVENTII  
33750200
29632402
-4117798
87,8
42. 
Subventii pt. protectie sociala pt. energ termica si transp. in comun 37.02.01
22810200
18717364
-4092836
82
43. 
Subventii pt. investitii 37.02.02
10940000
10915038
-24962
99,7
44. 
2.BUGETUL LOCAL CHELTUIELI 50.02
58711200
54337952
4373248
92,6
45. 
AUTORITATI PUBLICE 51.02
4240800
4072708
168092
96,0
46. 
Autoritati executive 51.02.05
4240800
4072708
168092
96,0
47. 
02 Cheltuieli de personal, din care:  
1539000
1372095
166905
89,1
48. 
-salarii+CAS+aj.somaj  
1514000
1348287
165713
89,0
49. 
-deplasari  
25000
23808
1192
95,2
50. 
20 Cheltuieli materiale si servicii, 

din care: -gardieni publici

-cheltuieli mater si serv,

-protocol

 
1356800
267899
1073249
15652
1356016
267879
1072486
15651
784
20
763
1
99,9
100
99,9
100
51. 
70 Cheltuieli de capital , din care:

-Sediul Primariei 

-Dotari independ.

 
1345000
800000
545000
1344597
799955
544642
403
45
358
99,9
100
99,9
52. 
INVATAMINT 57.02
7929864
7923326
6538
99,9
53. 
SANATATE 58.02
587300
587300
-
100
54. 
Leaganul de copii 58.02.06
587300
587300
-
100
55. 
CULTURA, RELIGIE SI ACT PRIV. ACTIV.SPORTIVA 59.02
140000
139108
892
99,3
56. 
Casa de cultura 59.02.07
115000
115000
-
100
57. 
Alte instit. si act priv. cult. religia 

si act sportiva

59.02.50
25000
24108
892
96,1
58. 
ASISTENTA SOCIALA, AJUT., INDEMNIZATII 60.02
2252000
2209850
42150
98,1
59. 
Caminul de batrini 60.02.02
1084000
1068864
15136
98,6
60. 
Cantina de ajutor social 60.02.07
550000
54182
8148
98,5
61. 
- cheltuieli personal

- cheltuieli materiale

 
115000
405000
107611
404957
7389
43
93,6
99,9
62. 
-cheltuieli cu investitii  
30000
29284
716
97,6
63. 
Ajutor social 60.02.09
505618
495375
10243
97,9
64. 
Indemnizatii de nastere 60.02.16
82882
78993
3889
95,3
65. 
Compensatie pâine 60.02.13
26000
24326
4174
93,6
66. 
Alte act.priv. asist. sociala 60.02.50
1000
440
560
44
67. 
SERVICII SI DEZV.PUBLICA SI LOCUINTE 63.02
36885236
33589580
3295655
91
68. 
Intretinerea si repararea strazilor 63.02.02
3923000
3922604
396
99,9
69. 
Iluminat 63.02.03
2237248
2237248
-
100
70. 
Salubritate 63.02.04
1516908
1516908
-
100
71. 
Intret parcuri si zone verzi 63.02.05
1024836
1024836
-
100
72. 
Energie termica pt. populatie 63.02.07
16208200
12967282
3240918
80
73. 
Locuinte+LTE 63.02.08
662080
659678
2402
99,6
74. 
Alim. cu apa, statii de epurare 63.02.09
3972791
3972791
-
100
75. 
Alte act. pr. dezv publica 63.02.50
7340173
7288233
51940
99,3
76. 
-cheltuieli materiale  
345044
344946
98
99,9
77. 
-subventii-Baia Neptun  
410000
409998
2
100
78. 
INVESTITII  
6515129
6464087
51042
99,2
79. 
-DN I  
4354237
4334746
19491
99,5
80. 
modernizare stazi  
680988
680988
-
100
81. 
chelt priect moderniz. str.  
11000
11144
+144
101,3
82. 
canalizare  
1188904
1186487
2417
99,8
83. 
PUG  
280000
250722
29278
89,5
84. 
-RAGCL-chelt proiect  
70000
69202
798
98,8
85. 
TRANSPORT IN COMUN 68.02
6666000
5814083
851917
87,2
86. 
- din subventii  
6602000
5750083
851917
87,1
87. 
- din venituri proprii  
64000
64000
-
100
88. 
ALTE ACTIUNI 72.50
10000
2000
8000
20
 
 

 
SITUATIA CREDITELOR BUGETARE ACORDATE UNITATILOR
SCOLARE SI A CHELTUIELILOR PE ANUL 1997

  

DENUMIRE SCOALA CREDITE 1997 CHELTUIELI
Gradinita nr.5 
95.824
95.782
Gradinita nr.14
80.000
79.994
Gradinita nr.15
52.000
52.000
Gradinita nr.16
35.858
35.857
Gradinita nr.17
26.800
26.042
Gradinita nr.18
27.850
27.850
Gradinita nr.19
19.000
18.278
Gradinita nr.20
88.150
87.485
Gradinita nr.21
25.500
25.402
Gradinita nr.22
26.200
26.200
Gradinita nr.23
17.700
17.669
Gradinita nr.26
53.000
52.979
Gradinita nr.28 
44.000
43.774
Gradinita nr.29
104.400
104.307
Gradinita nr.33
122.000
121.931
Gradinita nr.36
43.000
42.162
Gradinita nr.37
28.200
28.110
Gradinita nr.38
102.000
101.998
Gradinita nr.40
135.600
135.544
Gradinita nr.41
60.000
60.000
Gradinita nr.42
148.400
148.350
Gradinita nr.43
223.500
223.500
Gradinita nr.45
9.500
9.500
CEB O. GHIBU
302.460
302.222
CEB SC. GEN. Nr.1
1.724.000
1.723.321
Casa Corpului Didactic
27.610
27.602
Liceul Ghe. Lazar
157.735
157.727
Liceul de Arta
138.000
138.000
Liceul O. Goga
179.000
179.000
Grup Scolar Energetic
471.060
471.060
Grup Scolar Sanitar 
145.000
144.965
Grup Scolar Economic
248.870
248.848
Colegiul Pedagogic
200.000
200.000
Grup Scolar Industrie Usoara
358.400
358.249
Grup Scolar Independenta
237.900
237.343
Grup Scolar Industria Lemnului
155.400
155.400
Grup Scolar Constructii Masini
137.763
137.365
Grup Scolar nr. 6
159.000
158.336
Grup Scolar nr. 7
234.000
234.000
Liceul Brukenthal
157.464
157.464
Grup Scolar Alimentar
500.000
500.000
Grup Scolar Agricol
570.000
570.000
Grup Scolar C.F.R
161.420
161.414
Casa Copii Prescolari
96.300
96.295
TOTAL
7.929.864
7.923.326