Hotărârea nr. 31/1998

HOTARIREA NR. 31 privind concesionarea fara licitatie publica a terenului destinat constructiei de locuinte cuprins în ’’P.U.D. - zona str. Tilisca, pr.3/1997, varianta III’’
98h31
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

 

HOTARÂREA NR. 31
privind concesionarea fara licitatie publica a terenului destinat constructiei de locuinte cuprins în ’’ P.U.D. - zona str. Tilisca, pr.3/1997, varianta III’’
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 09.03.1998,

Analizând referatul nr. 12008/1998, al consilierilor Iuliana Dragutoiu, Eugen Martin, Lucian Nadiu si Aurel Maxim (comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului), privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unui teren situat în municipiul Sibiu, str. Tilisca.

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 50/1991, ale art. 4 si art. 5 din Legea 114/1996 , ale art.20, litera’’g’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art. 28 din Legea 69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului României nr. 22 / 1997,

 

HOTARASTE:
 

Art. 1. Se concesioneaza fara licitatie publica terenul lotizat pentru constructii de locuinte, cuprins în ’’P.U.D. - zona str. Tilisca, pr.nr.3/1997, varianta III’’ la S.C. ’’INSIB’’ S.R.L.

Art. 2. Suprafata terenului aferent cladirilor de locuit este de 12.485 m.p. si se concesioneaza pe durata existentei constructiilor cu destinatie de locuinte de serviciu si individuale având un regim de înaltime de P+ E si P+M.

Art. 3. Pretul de concesionare a terenului este de 156.000 lei/m.p. si va fi achitat de catre concesionar în termen maxim de 25 de ani.

Art. 4. S.C. ’’INSIB’’ S.R.L. va putea realiza locuinte pe terenul concesionat fara licitatie publica, numai din profilul investit în conditiile legii.

Art. 5. Concesionarul va realiza pe costuri proprii lucrarile de viabilizare a întregii zone cuprinsa în ’’P.U.D. - zona str. Tilisca, pr. nr.3/1997’’.

Art. 6. Terenurile destinate constructiilor cu destinatie complex comercial, posta, telefon, unitate de alimentatie publica, se vor concesiona prin licitatie publica, potrivit legii.

Art.7. Directia Patrimoniu si Directia Economica vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 
Adoptata în Sibiu, la 9 martie 1998

 

PRESEDINTE,

IULIANA DRAGUTOIU