Hotărârea nr. 3/1998

HOTĂRÂREA NR. 3 privind zonarea municipiului Sibiu si Statiunii Paltinis pentru stabilirea impozitului pe teren construit în anul 1998 (Revocată de HCL NR. 64/2002)
98h3
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTA RÂ REA NR. 3
privind zonarea municipiului Sibiu si Statiunii Paltinis pentru stabilirea
impozitului pe teren construit în anul 1998
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î n s edint a ordinara din data de 29 ianuarie 1998,

Analizâ nd referatul nr. 1887/ 1998, prin care Serviciul Administrare Patrimoniu propune zonarea municipiului Sibiu, pentru stabilirea impozitului pe teren construit.

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului.

În conformitate cu prevderile art.14 si 15 din Legea nr. 27/1994, privind impozitele si taxele locale, cu modificarile ulterioare (Ordonanta nr.24/1995, Ordonanta nr.61/1997, Ordonanta de urgenta nr.84/1997), precum si cu prevederile art.20, alin.(2), lit.’’g’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTARA S TE:

 
Se aproba încadrarea terenurilor ocupate de cladiri si alte constructii din municipiul Sibiu, în patru zone, în vederea stabilirii impozitului pe teren în anul 1998, dupa cum urmeaza:

Zona lei/mp.

            A 241

            B 140

            C 90

            D 60

Cele patru zone la care face referire art. anterior vor fi cuprinse în perimetrele delimitate dupa cum urmeaza:

- zona A - Centrul Municipiului, Piata Unirii, B-dul Corneliu Coposul, str. Constitutiei, str. N.Teclu, str. Zidului, str. Publerariei, str. Dîrstelor, Aleea Filozofilor, str. A.Saguna, Piata Unirii;

- Statiunea Paltinis;

- Dumbrava Sibiului;

- zona B - Piata l Decembrie 1918, str. Lacului, str. Depoului, str. D. Coressi, str. Moldoveanu, str. N.Iorga, str. A.Pann, str. O.Goga, str. Avrig, str. M.Sebastian, str. Cristian, str. Strandului, sos. Alba Iulia, str. Oborului, str. Cibinului, Calea ferata;

- zona C - zona sud-est + cartier Lazaret

- Cartier V.Aaron (între str. Moldoveanu si limita administrativa SE inclusiv)

- Hipodrom (între str.N.Iorga si str. Valea Sapunului inclusiv)

- Cimitir

- Valea Aurie (între str. Arges si str. Padurea Dumbrava inclusiv)

- Strand (între str. Strandului si str. Maramuresului inclusiv)

- zona sud-vest (Aeroport) Pod rutier Cibin-COMAT inclusiv

- Orasul de Jos (sos. Alba Iulia, str. Malului, str. Viile Sibiului )

- zona D - Turnisor (str. Cimitirului exclusiv si limita administrativa EST,SUD-EST si VEST inclusiv)

- Gusterita (str. Podului de la Podul peste Cibin, str. Viilor).

 

Adoptata î n Sibiu, la data de 29 ianuarie 1998
 
 

PRESEDINTE,

AUREL COLOMEI