Hotărârea nr. 29/1998

HOTARIREA NR. 29 privind repartizarea spatiului locativ din Sibiu, str. Turnului nr.23
98h29
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 

 

HOTARÂREA NR.29
privind repartizarea spatiului locativ din Sibiu, str. Turnului nr.23
 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în sedinta ordinara din data de 26.02.1998,

Analizând referatul nr.43640/1998, întocmit de Comisia sociala de repartizare a locuintelor, având în componenta pe domnii consilieri: Ioan Cindrea, Eugen Martin, Lucian Cusnir, Amalia Balasoiu, Ilie Mitea, Constantin Oprean si Gheorghe Suditu,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), litera ’’g’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.22/1998,

 

HOTARASTE:
 

Art.1.: Se repartizeaza locuinta din Sibiu, strada Turnului, nr.23, generalului de brigada LIVIU HABIAN, comandant al Garnizoanei Sibiu, pe perioada exercitarii acestei functii, urmând ca pe lânga aceasta clauza, în contractul de închiriere, sa se introduca si interdictia de cumparare a spatiului respectiv.

Art.2.: Directia Patrimoniu si R.A.G.C.L. Sibiu, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevderilor prezentei hotarâri.

 
 
Adoptata în Sibiu, la data de 26 februarie 1998

 

PRESEDINTE,

GHEORGHE TULUC