Hotărârea nr. 220/1998

HOTARIREA NR. 220 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.213/1998
98h220
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  NR. 220
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.213/1998


 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa extraordinară din data de 22.12.1998,

Analizând referatul nr.54556/1998, al COMISIEI DE NEGOCIERE A PREŢULUI DE VÂNZARE A SPAŢIILOR COMERCIALE prin care se propune modificarea punctului 3 din anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.213/1998,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.”g” din Legea nr.69/1991, ale Hotărârilor Guvernului României nr. 389/1996 şi nr.505/1998 ale Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.135/1998 şi nr.191/1998 şi ale Normelor metodologice pentru aplicarea Hotărârii Guvernului României nr.505/1998,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,
 
 

HOTĂRĂŞTE


Articol unic. Se modifică anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.213/1998, urmând ca punctul 3 al acesteia să aibă următorul cuprins:  
3
2714
B-dul V. Milea
Coop.“Timpuri Noi”
145.641.231
175.000.000

 
 
 

Adoptată la Sibiu, la data de 22.12.1998.

  Preşedinte
Viorel Roşu

Secretar
Silviu Nica