Hotărârea nr. 219/1998

HOTARIREA NR. 219 privind stabilirea unor taxe speciale
98h219
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
 

H O T Ã R Â R E A  NR. 219
privind stabilirea unor taxe speciale


 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža extraordinarĂŁ din data de 22.12.1998,

Analizând referatul nr.49718/1998, al Casei de Culturã a Municipiului Sibiu prin care se propune stabilirea unor taxe speciale,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(3) din Legea nr.69/1991 ºi ale Legii nr.27/1994, republicatã,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,
 


HOTÃRêTE


 
 

Art.1 Se stabilesc urmĂŁtoarele taxe speciale pentru activitĂŁĂžile desfĂŁÂşurate ĂŽn cadrul Casei de CulturĂŁ a Municipiului Sibiu:
-taxĂŁ pentru cursuri de dans de societate, dans modern, artĂŁ vestimentarĂŁ, etc-75.000 lei/lunĂŁ;
-taxĂŁ pentru ĂŽnchirierea sĂŁlii Casei de CulturĂŁ a Municipiului Sibiu (TurniÂşor) pentru diferite ocazii -50.000 lei/orĂŁ;
-taxĂŁ pentru ĂŽnchirierea sĂŁlii Casei de CulturĂŁ a Municipiului Sibiu (TurniÂşor) pentru nunĂži -1.000.000 lei/nuntĂŁ;
-taxĂŁ pentru cursuri de limbi strĂŁine Âşi tehnico-aplicative -100.000 lei/lunĂŁ;
-taxã pentru biletele de spectacol -de la 5.000 lei pânã la 20.000 lei/spectacol;
-taxĂŁ pentru ĂŽnchirierea Teatrului de VarĂŁ pentru spectacole:

-150.000 lei/orĂŁ pentru orele pregĂŁtitoare de spectacol;
-300.000 lei/orĂŁ pentru orele de spectacol;
-taxĂŁ pentru prestĂŁri servicii artistice -25.000 lei/orĂŁ colaborator;

Art.2 Casa de Culturã a Municipiului Sibiu ºi DirecÞia Economicã vor asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.
 
 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 22.12.1998.
 
 

PreÂşedinte
Viorel RoÂşu

Secretar
Silviu Nica