Hotărârea nr. 218/1998

HOTARIREA NR. 218 privind aprobarea stabilirii sediului principal al Asociației Naționale a Centrelor de Informații pentru Cetățeni în actualul sediu al Primăriei Municipiului Sibiu
98h218
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ă R Â R E A NR. 218
privind aprobarea stabilirii sediului principal al Asociaţiei Naţionale a Centrelor de Informaţii pentru Cetăţeni în actualul sediu al Primăriei Municipiului Sibiu

  Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 22.12.1998,

Analizând referatul nr.54262/1998 al Serviciului Informatică şi al Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni, prin care se propune stabilirea sediului principal al Asociaţiei Naţionale a Centrelor de Informaţii pentru Cetăţeni în actualul sediu al Primăriei Municipiului Sibiu, respectiv Bd. Victoriei nr. 1-3,

În conformitate cu prevederile art. 20 lit.”g” din Legea nr.69/1991,

În temeiul art. 28 din Legea 69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,
 
 

HOTĂRĂŞTE


 
 

Art.1 Se aprobă stabilirea sediului principal al Asociaţiei Naţionale a Centrelor de Informaţii pentru Cetăţeni în actualul sediu al Primăriei Municipiului Sibiu, respectiv Bd. Victoriei nr. 1-3.

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către dl. ing. Adrian Bucura, copreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Centrelor de Informaţii pentru Cetăţeni, în vederea întocmirii formularelor de înscriere a asociaţiei ca persoană juridică, la Tribunalul Municipiului Sibiu.
 
 

Adoptată la Sibiu, la data de 22.12.1998.
 
 

Preşedinte
Viorel Roşu

Secretar
Silviu Nica