Hotărârea nr. 217/1998

HOTARIREA NR. 217 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.153/1998
98h217
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ă R Â R E A NR. 217
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.153/1998


 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.12.1998,

Analizând propunerile consilierului municipal Nicolae Tarcea, de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.153/1998,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.”g” şi ”h” din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală
 
 

H O T Ă R Ă Ş T EArticol unic. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.153/1998 urmând ca articolele 1 şi 2 să aibă următorul cuprins:

“Art.1 Se constituie comisia de verificare a activităţii SC NUONSIB SA şi de renegociere a contractului de asociere a Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu firma NUON INTERNAŢIONAL BV OLANDA, cu următoarea componenţă:

1. COSTEIU EFTIMIE - consilier municipal

2. ROŞU VIOREL - consilier municipal

3. TARCEA NICOLAE - consilier municipal

4. TULUC GHEORGHE - consilier municipal

Art.2 Comisia va prezenta concluziile rezultate în şedinţa Consiliului Local din luna februarie 1999.

”
 
 
Adoptată la Sibiu, la data de 17.12.1998.
 
 
 

Preşedinte
Amalia Bălăşoiu

Secretar
Silviu Nica