Hotărârea nr. 215/1998

HOTARIREA NR. 215 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.81/1998
98h215
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ă R Â R E A  NR. 215
privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.81/1998


 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.12.1998,

Analizând propunerile consilierului municipal Gheorghe Tuluc, de completare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.81/1998, privind înfiinţarea SC DRUMURI ŞI PRESTĂRI CONSTRUCŢII SA, rezultată din reorganizarea RAGCL Sibiu,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.”h” din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,
 
 

H O T Ă R Ă Ş T EArticol unic. Se completează alin.(3) al art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.81/1998 cu următoarea prevedere:

“ Bunurile cuprinse în anexa nr.2 trec în proprietatea SC DRUMURI ŞI PRESTĂRI CONSTRUCŢII SA.”
 
 

Adoptată la Sibiu, la data de 17.12.1998.
 
 
 

Preşedinte
Amalia Bălăşoiu

Secretar
Silviu Nica