Hotărârea nr. 202/1998

HOTĂRÂREA NR. 202 privind repartizarea cu caracter temporar a locuinței din Sibiu, str. A. Iancu, nr. 23, familiei Coman Gheorghe, a cărei locuință din Sibiu, str. Forjorilor, nr. 15, a fost distrusă de o explozie de gaz metan (Modificată și completată prin HCL NR. 36/2001)
98h202
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ã R Â R E A   N R . 202
privind repartizarea cu caracter temporar a locuinÞei din Sibiu, str. A. Iancu, nr.23, familiei Coman Gheorghe, a cãrei locuinÞã din Sibiu, str. Forjorilor, nr.15, a fost distrusã de o explozie de gaz metanConsiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 17.12.1998,

Analizând referatul nr.53845/1998 al Comisiei Sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, prin care se propune repartizarea cu caracter temporar a locuinÞei din Sibiu, str. A. Iancu, nr.23, familiei Coman Gheorghe,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit. "g" din Legea nr.69/1991, ale art.21 din Legea nr.114/1996 ºi ale art.36 din Hotãrârea Guvernului României nr. 446/1997,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,
 
 

H O T Ã R Ã ª T EArt.1 Se repartizeazĂŁ cu caracter temporar locuinĂža din Sibiu, str. A. Iancu, nr.23, familiei Coman Gheorghe, pe perioada 31.12.1998 - 31.12.1999, timp ĂŽn care familia Coman va trebui sĂŁ-Âşi reconstruiascĂŁ locuinĂža distrusĂŁ.

Art.2 DirecÞia Patrimoniu ºi S.C. URBANA S.A. Sibiu vor asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.
 
 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 17.12.1998
 
 
 

PreÂşedinte
Amalia BĂŁlĂŁÂşoiu

Secretar
Silviu Nica