Hotărârea nr. 201/1998

HOTARIREA NR. 201 privind acordarea unor locuințe disponibile din fondul locativ de stat familiilor care domiciliază în imobilul din Sibiu, str. G-ral Magheru, nr.47
98h201
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ã R Â R E A NR. 201
privind acordarea unor locuinĂže disponibile din fondul locativ de stat familiilor care domiciliazĂŁ ĂŽn imobilul din Sibiu, str. G-ral Magheru, nr.47
Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 17.12.1998,

Analizând referatul nr.53843/1998 al Comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, prin care se propune repartizarea cu caracter temporar a unor locuinÞe disponibile din fondul locativ de stat pentru locatarii imobilului din Sibiu, str. G-ral Magheru, nr.47, imobil ce nu mai prezintã siguranÞã În exploatare,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit."g" din Legea nr.69/1991, ale art.21 din Legea nr.114/1996 ºi ale art.36 din Hotãrârea Guvernului României nr. 446/1997,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,
 
 

H O T Ã R Ã ª T EArt.1 Se repartizeazã din fondul locativ de stat locuinÞe cu caracter temporar, pentru locatarii imobilului din Sibiu, str. G-ral Magheru, nr.47, imobil ce nu mai prezintã siguranÞã În exploatare, conform anexei nr.1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2 DirecÞia Patrimoniu ºi S.C. URBANA S.A. Sibiu vor asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.
 
 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 17.12.1998.
 
 
 
 

PreÂşedinte
Amalia BĂŁlĂŁÂşoiu

Secretar
Silviu Nica


Anexa nr.1 la Hotãrârea nr.201/1998
 
 
 

Nr. crt.
Numele Âşi prenumele
Adresa locunĂžei repartizatĂŁ temporar
ComponenĂža
1
Han Sorin
str. GorĂŁslĂŁu, nr.6, bl.T16, ap.9
- camerĂŁ 14 mp,

- camerĂŁ 11 mp, 

- bucĂŁtĂŁrie 3,60 mp, 

- baie, 2,50 mp, 

- cĂŁmarĂŁ 0,75 mp, 

- antreu 2,28 mp, 

- balcon 5,10 mp.