Hotărârea nr. 200/1998

HOTARIREA NR. 200 privind repartizarea unor locuințe disponibile din fondul locativ de stat
98h200
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ã R Â R E A N R . 200
privind repartizarea unor locuinĂže disponibile din fondul locativ de stat Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 17.12.1998,

Analizând referatul nr.53846/1998 al Comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, prin care se propune repartizarea unor locuinÞe disponibile din fondul locativ de stat,

În conformitate cu prevederile art. 20, alin.(2), lit. "g" din Legea nr. 69/1991, ale art.21 din Legea nr.114/1996 ºi ale art. 36 din Hotãrârea Guvernului României nr.446/1997,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,
 
 

H O T Ã R Ã ª T E:Art.1. Se repartizeazã locuinÞe din fondul locativ de stat, unor cazuri sociale ºi unor persoane care κi desfãºoarã activitatea În interesul comunitãÞii, conform anexei nr.1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2. DirecÞia Patrimoniu ºi S.C. URBANA S.A. Sibiu vor asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.
 
 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 17.12.1998.
 
 

PreÂşedinte
Amalia BĂŁlĂŁÂşoiu

 Secretar
Silviu Nica
 
 


Anexa nr. 1 la Hotãrârea nr.200/1998
 
 
 

Nr.
crt
Nr. ĂŽnreg.
/Data
Numele solicitantului, ocupaĂžia Adresa locuinĂžei repartizate ComponenĂža
Criteriile de repartizare a locuinĂželor
TOTAL
a b1 b2 c d e f g h l j
 1 35401/98 Calborean Ovidiu

Muzeul ASTRA

Str. Filarmonicii, nr.8 2c+dep. 300 200   10 200             710
 2 44746/98 ChirilĂŁ CĂŁtĂŁlina

PoliĂžia

PiaĂža MicĂŁ, nr.25 1c+dep. 300 200   10 200             710
 3   VelĂžan Cornelia

PRIMÃRIA SIBIU

Str. Moldovei, nr.12 1c+dep. 300 200   10 200             710
 4 17475/98 Urdea Valeriu

evacuat

Str.Konrad Haas, nr.18 1c+buc.   200   15 200 200           615
 5 52887/98 ÂŞandru Gheorghe

S.C. BALANÞA 

Str. Bâlea, nr.25 1c+dep.   200   10 200 200           610
 6 53356/98 Zlatea Monica- L.

Curtea de Conturi

Str. N. Iorga, nr.54, bl.8, ap.21 apart. 2 camere 300 200   10           50   560
 7 13663/98 Zeng Daniel

pensionar

Str. Þiglari, bl.G1, ap.74 garsonierĂŁ   200   10 200       50   100 560
 8   Vitan LuminiĂža

pensionarĂŁ

Str. Þiglari, bl.G1, ap.23 garsonierĂŁ   200   10 200       50 50   510
 9   IlcuÂş Maria

SPITAL JUD.

Str. Þiglari, bl.G2, ap.49 garsonierĂŁ 300 200   10               510
 10 13145/98 Cârstea Ioan

Muzeul ÂŞtiinĂže Nat.

B-dul Victoriei, nr.20 1 c+dep. 300 200   10           50   510
 11 47141/98 Toader Elena

JudecĂŁtorie

Str. Faurului, nr.17 1 c+dep. 300 200   10               510
 12 52777/98 Covaciu Gabriela

ajutor social

Str. Moara de ScoarÞã, nr.34 1c+buc.   200   20 200       50     470
 13 25141/98 Perdei ÂŞtefan

S.C.METALCAR

Str. Cojocarilor, nr.5 2c+dep.   200   20 200         50   470
 14 33481/98 Radu Elena-Doina

handicapat

Str. Ioan LupaÂş nr.16     200   15 200       50     465