Hotărârea nr. 196/1998

HOTARIREA NR. 196 privind repartizarea locuinței situate în Sibiu, str.Tudor Vladimirescu, nr.2-4
98h196
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ă R Â R E A  N R . 196
privind repartizarea locuinţei situate în Sibiu, str.Tudor Vladimirescu, nr.2-4

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.1998,

Analizând referatul nr.50837/1998, al Comisiei Sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, prin care se propune repartizarea locuinţei situată în Sibiu, str. Tudor Vladimirescu, nr.2-4, familiei Coman Vasile, domiciliată momentan în Sibiu, str. Tg. Fânului, nr.4, într-un imobil care urmează a fi demolat,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.’’g’’ din Legea nr.69/1991, ale art.21 din Legea nr.114/1996 şi ale art.36 din Hotărârea Guvernului României nr.446/1997,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,
 

HOTĂRĂŞTE

 
Art.1 Se repartizează locuinţa situată în Sibiu, str.Tudor Vladimirescu, nr.2-4, având în componenţă 3 camere şi dependinţe, familiei Coman Vasile.

Art.2 Direcţia Patrimoniu şi SC URBANA SA Sibiu vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată la Sibiu, la data de 26.11.1998.

 

Preşedinte
Lucian Nadiu

Secretar
Silviu Nica