Hotărârea nr. 193/1998

HOTARIREA NR. 193 privind aprobarea de asociere a Consiliului Local al Municipiului Sibiu la Asociația Națională a Centrelor de Informații pentru Cetățeni
98h193
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 

HOTĂRÂREA NR. 193
privind aprobarea de asociere a Consiliului Local al Municipiului Sibiu la Asociaţia Naţională a Centrelor de Informaţii pentru Cetăţeni

  Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.1998,

Analizând referatul nr. 50879/1998, al Centrului de Informaţii a Cetăţenilor, prin care se propune aderarea la Asociaţia Naţională a Centrelor de Informaţii pentru Cetăţeni,

În conformitate cu prevederile art.20, alin. (2), litera “v” din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,
 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului Local al Municipiului Sibiu la Asociaţia Naţională a Centrelor de Informaţii pentru Cetăţeni.

Art.2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Sibiu, domnul av. Dan Condurat, să participe la Adunarea de constituire a Asociaţiei Naţionale a Centrelor de Informaţii pentru Cetăţeni.

Art.3 Se desemnează doamna Georgeta Spătari - Şef Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni şi domnul Adrian Bucura - Şef Serviciul Informatică să devină membri cu drepturi depline în Asociaţia Naţională a CIC.

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul Municipiului Sibiu, Direcţia Economică şi Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni al Primăriei Municipiului Sibiu.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 26.11.1998

 

Preşedinte,
Lucian Nadiu

Secretar,
Silviu Nica