Hotărârea nr. 172/1998

HOTARIREA NR. 172 privind actualizarea tarifelor pentru unele servicii prestate de Baia Neptun Sibiu
98h172
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
HOTĂRÂREA NR . 172
privind actualizarea tarifelor pentru unele servicii prestate de Baia Neptun Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.10.1998,

Analizând referatul nr.45237/1998 al Direcţiei Economice , cu privire la actualizarea unor tarife la Baia Neptun Sibiu şi salarizarea instructorilor din cadrul unor sectoare de activitate,

Văzând avizul Comisiei de servicii publice şi comerţ,

În conformitate cu prevederilor art.20 lit.’’ j ’’ şi ’’ l ’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE
 

Art. 1 Se aprobă actualizarea tarifelor practicate pentru serviciile prestate de către Baia Neptun astfel

- curs iniţiere înot - 60.000 lei (10 ore cursul)

- abonament sală de întreţinere condiţie fizică şi culturism - 60.000 lei (3zile/săptămână a 2 ore zilnic).

Art.2 Salarizarea instructorilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul sălii de sport, precum şi a instructorilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în sectorul bazin - cursuri de iniţiere înot, angajaţi cu contract de prestări servicii, se face prin menţinerea procentului de 50% din totalul încasărilor obţinute pentru serviciile prestate, conform art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.122/1997.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei n hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică şi Complexul Baia Neptun.
 
 

Adoptată la Sibiu, la data de 29.10.1998.
 
 

PREŞEDINTE

Vasile Vlad

SECRETAR

Silviu Nica